Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Comunicació a l'Ajuntament de deficiències detectades en l'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Comunicació a l'Ajuntament de Barcelona que ha de fer el tècnic/a que realitza l'Inspecció Tècnica d'Edificis, de l'existència de deficiències, siguin generalitzades o no, que comportin risc per a les persones.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu comunicar als serveis tècnics de l'Ajuntament, les deficiències detectades en la ITE.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

  • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.
  • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i demaneu una instància. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquest enllaç.
  • Empleneu i signeu la instància, caldrà fer constar que s'han detectat deficiències que comporten risc per a les persones.
  • Lliureu la instància, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

  • L'Ajuntament verificarà la comunicació efectuada i, en els casos que sigui necessari, instarà als propietaris dels immobles a realitzar les obres de manteniment necessàries per a garantir la segurerat de les persones i béns.
Qui ho pot demanar?
  • El tècnic que realitza la inspecció (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació).
Documentació
  • Informe tècnic de les deficiències.
On es pot fer?
Dates

En el moment en què es faci la inspeció i es detectin les deficiències.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018