Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació de la targeta T-Mes de transport per a persones en situació d'atur

Reducció del preu de la T-Mes fins al preu de la T10 d'una zona per a persones en situació d'atur. L'objectiu és facilitar els desplaçaments en la cerca de feina a les persones que es troben actualment en situació de desocupació amb ingressos per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI) ien procés de cerca de feina.

Aquestes bonificacions s'apliquen en la compra de la T-Mes i són vàlides per a una zona tarifària.

Per a més informació consulteu el web de TMB.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Un cop obtingut el certificat, cal adreçar-se als centres d'atenció al client de TMB per adquirir els abonaments.


En el moment de demanar l'abonament hauran de presentar l'original del certificat.

Qui ho pot demanar?

Persones en situació d'atur que:

Rebin un subsidi de desocupació inferior al salari mínim interprofessional (SMI).


Rebin un altre ajut inferior al SMI o no en rebin cap, però que s'hagin inscrit com a demandants d'ocupació un mínim de 12 mesos durant els últims dos anys i es trobin en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya que requereixi mobilitat freqüent.

Rebin un ajut dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. 

Documentació

Persones que rebin un subsidi per desocupació inferior al salari mínim interprofessional:


Certificat que acrediti que compleixen les condicions emès pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

 

Persones aturades que es troben en un procés actiu de cerca de feina:

Certificat expedit per la corresponent oficina de treball que certifiqui que compleixen els requisits.

 

Persones en situació d'atur que reben un ajut de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona:

Es demana a les oficines d'atenció ciutadana mitjançant instància.

On es pot fer?
Dates

Cal que transcorrin 27 dies entre la compra d’una targeta T-Mes bonificada i la següent, encara que s’hagi perdut o hagi estat extraviada.

La validesa del certificat és de 105 dies a partir de la data de la seva emissió, termini durant el qual l’usuari pot adquirir un màxim de 3 títols de transport.

Preu

    T-Mes: 10,20 euros

     

Organisme responsable
Darrera actualització  26 / 02 / 2019