Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei Municipal d'Acolliment d'Urgència per Violència Masclista

Servei de l'Ajuntament de Barcelona per atendre de manera urgent a dones que viuen situacions de violència masclista, i pels seus fills/es.
L'atenció es fa en el centre municipal destinat a prestar aquest servei i que té per objectius:

 • Proporcionar un espai de seguretat, respir, contenció emocional i suport on la dona pugui reflexionar sobre la seva situació i sobre les diferents alternatives possibles, i pugui prendre les decisions que li calguin sobre el seu futur.
 • Ajudar la dona perquè pugui explicar adequadament als seus fills i filles, si en té, perquè estan allà i com els afecta aquesta decisió.
 • Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, manutenció i salut de la dona i dels seus fills i filles.
 • Proporcionar a la dona i als seus fills i filles atenció educativa i psicològica mentre duri l'acolliment d'urgència en complementació amb l'atenció social i jurídica proporcionada en aquest període pel Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).
 • Complementar l'exploració portada a terme des del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), per tal de fer una valoració inicial conjunta de la situació que permeti als i a les professionals prendre les decisions oportunes respecte les propostes a fer a la dona i de la intervenció a realitzar en funció de la voluntat expressada per ella.

El Centre d'Acolliment d'Urgències disposa d'un equip multidisciplinar integrat per professionals de l'educació social, psicologia i treball familiar, a més de la direcció del centre. Conjuntament amb els i les professionals del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) proporcionen una atenció integral a la dona i els seus fills i filles mentre dura l'acolliment d'urgències i es fa l'exploració, valoració i orientació inicials. Amb les dones i amb els infants acollits s'intervé tant a nivell individualitzat com grupal.

El Centre d’Acolliment d’Urgències per violència masclista funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Disposa de 10 habitacions i té capacitat per acollir fins a 27 persones.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Es un servei al qual solament es pot accedir per derivació de tres serveis que valoren si la situació acompleix els criteris d'acolliment d'urgència definits per la Direcció del Programa de Dona de l'Ajuntament de Barcelona.

 • Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)
 • Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)
 • Servei d'Atenció Socioeducativa (SAS)

Heu d'adreçar-vos a qualsevol dels tres serveis indicats per tal que es valori  la  gravetat i la urgencia de la situació i, en cas de complir amb els criteris abans indicats, es derivarà al Centre d'Acolliment.

Qui ho pot demanar?

Totes les dones que compleixin els següents requisits:

 • Que visquin a la ciutat de Barcelona.
 • Que estiguin vivint violència masclista i que reuneixin els requisits d'accés establerts als Criteris d'acolliment d'urgència per violència masclista definits per la Direcció del Programa de Dona de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Que siguin majors d'edat (18 o més anys).

Independentment que:

 • Estiguin o no empadronades. Es prima la situació real per sobre de la situació administrativa.
 • Tinguin o no la seva situació regularitzada legalment quan es tracta de dones estrangeres.
 • Hagin interposat o no denúncia per la situació de violència viscuda.
 • Estiguin convivint fins el moment de l'acolliment amb la persona agressora o hagin trencat amb ella.
On es pot fer?
Dates

Es pot demanar en qualsevol moment.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  12 / 04 / 2019