Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei Municipal d'Acolliment d'Urgència per Violència Masclista

Servei de l'Ajuntament de Barcelona per atendre de manera urgent a dones que viuen situacions de violència masclista, i pels seus fills/es.
L'atenció es fa en el centre municipal destinat a prestar aquest servei i que té per objectius:

 • Proporcionar un espai de seguretat, respir, contenció emocional i suport on la dona pugui reflexionar sobre la seva situació i sobre les diferents alternatives possibles, i pugui prendre les decisions que li calguin sobre el seu futur.
 • Ajudar la dona perquè pugui explicar adequadament als seus fills i filles, si en té, perquè estan allà i com els afecta aquesta decisió.
 • Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques d'allotjament, manutenció i salut de la dona i dels seus fills i filles.
 • Proporcionar a la dona i als seus fills i filles atenció educativa i psicològica mentre duri l'acolliment d'urgència en complementació amb l'atenció social i jurídica proporcionada en aquest període per l'Equip d'Atenció a les Dones (EAD)
 • Complementar l'exploració portada a terme des de l'Equip d'Atenció a les Dones (EAD), per tal de fer una valoració inicial conjunta de la situació que permeti als i a les professionals prendre les decisions oportunes respecte les propostes a fer a la dona i de la intervenció a realitzar en funció de la voluntat expressada per ella.

El Centre Municipal d'Acolliment d'Urgències per Violència Masclista disposa d'un equip multidisciplinar integrat per professionals de l'educació social, psicologia i treball familiar, a més de la direcció del centre. Conjuntament amb els i les professionals de l'Equip d'Atenció a les Dones (EAD) proporcionen una atenció integral a la dona i els seus fills i filles mentre dura l'acolliment d'urgències i es fa l'exploració, valoració i orientació inicials. Amb les dones i amb els infants acollits s'intervé tant a nivell individualitzat com grupal.

L'acolliment d'urgència té una duració no superior als 15 dies.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Es un servei al qual solament es pot accedir per derivació de tres serveis que valoren si la situació acompleix els criteris d'acolliment d'urgència definits per la Direcció del Programa de Dona de l'Ajuntament de Barcelona.

 

 • L'Equip d'Atenció a les Dones (EAD)
 • Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)
 • Servei d'Atenció Socioeducativa (SAS)

Qui ho pot demanar?

Totes les dones que compleixin els següents requisits:

 • Que visquin a la ciutat de Barcelona.
 • Que estiguin vivint violència masclista i que reuneixin els requisits d'accés establerts als Criteris d'acolliment d'urgència per violència masclista definits per la Direcció del Programa de Dona de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Que siguin majors d'edat (18 o més anys).

Independentment que:

 • Estiguin o no empadronades. Es prima la situació real per sobre de la situació administrativa.
 • Tinguin o no la seva situació regularitzada legalment quan es tracta de dones estrangeres.
 • Hagin interposat o no denúncia per la situació de violència viscuda.
 • Estiguin convivint fins el moment de l'acolliment amb la persona agressora o hagin trencat amb ella.
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  31 / 10 / 2018