Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Renovació de la inscripció al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona

El tràmit permet renovar la inscripció en el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona, passats 3 anys des de la primera inscripció, i per un període de 3 anys més.

En cas necessari, els interessats poden fer les modificacions adients, sempre que s'acompleixin els requisits necessaris per estar inscrits.

El Registre de sol·licitants d'habitatge remet als interessats, 3 mesos abans de la seva caducitat, un escrit informatiu amb la sol·licitud de renovació i un sobre de retorn, així com les instruccions que caldrà seguir per tal de:

  • Renovar la inscripció sense canvi de dades
  • Renovar la inscripció amb canvi de dades

La manca de renovació comporta la baixa automàtica de la unitat de convivència inscrita i de tots els procediments d'adjudicació dels que en formi part en aquell moment, així com els que poguessin tenir lloc en el futur, un cop transcorreguda la data de vigència de la inscripció.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Si no heu rebut la sol·licitud de renovació i manquen menys de 3 mesos per a la caducitat de la vostra inscripció al Registre de sol·licitants, podeu accedir i imprimir-ne una de nova.

Si heu rebut la sol·licitud de renovació però les vostres dades han canviat, podeu modificar-les directament al formulari, generar una nova sol·licitud i imprimir-la.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
  1. Accediu al formulari del web del Consorci de l'Habitatge i empleneu les dades.

I després...

Envieu la sol·licitud per correu postal a la Direcció d'atenció ciutadana i adjunteu la documentació necessària en cas de variació de les vostres dades.

Si ho preferiu adreceu-vos a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia* o a l'oficina d'atenció ciutadana de Sant Miquel i lliureu la sol·licitud de renovació degudament signada i en el cas que les vostres dades hagin canviat, heu d'aportar la documentació que ho justifica.

* Podeu sol·licitar cita prèvia per internet mitjançant el tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona o pel Telèfon d'Informació i Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Les persones inscrites al Registre que tenen propera la data de caducitat.

Documentació

Per a renovacions sense canvi de dades:

  • Sol·licitud de renovació degudament signada per totes les persones majors d'edat de la unitat familiar.

Per a renovacions amb canvi de dades:

  • Sol·licitud de renovació degudament signada per totes les persones majors d'edat de la unitat familiar.
  • Documentació que acredita el canvi.
Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  04 / 04 / 2019