Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Reducció del preu públic de recollida de residus per a productors mínims

El tràmit permet sol·licitar la reducció en el pagament d'aquest preu públic als titulars d'activitats professionals, classificats com a productors mínims - amb una superfície d'activitat igual o inferior a 25m2 -, que desenvolupin llur activitat professional en el domicili on consten empadronats, a títol individual i sense personal depenent.

Els professionals que no reuneixin les condicions necessàries per sol·licitar la reducció de la taxa, hauran de realitzar el tràmit ''Autoliquidació del preu públic de la recollida de residus comercials i industrials per generadors mínims, petits, mitjans i importants''.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la reducció del pagament del preu públic si genereu un volúm mínim de residus i compliu amb els requisits que estableix la normativa fiscal reguladora.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

  El dia de la cita, adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i presenteu l'imprès de declaració d'alta de producció de residus degudament emplenat i la resta de documentació necessària.

  Si preferiu estalviar-vos desplaçaments innecessaris podeu enviar la sol·licitud per correu postal, preferentment certificat, a l'Institut Municipal d'Hisenda.

I després...

 • L'Institut Municipal d'Hisenda verificarà que la documentació presentada compleix les condicions requerides i l'inclourà al cens del preu públic de recollida de residus, on se li aplicarà una reducció integra de l'import a pagar.
 • En el cas que no reuneixi les condicions necessàries per obtenir la reducció, l'Institut Municipal d'Hisenda l'inclourà al cens del preu públic de recollida de residus i li farà arribar la liquidació amb import a pagar.
Qui ho pot demanar?

Per poder sol·licitar la reducció cal acreditar, íntegrament, els següents requisits:   

 •  Activitats desenvolupades per professionals, en una superfície igual o inferior a 25m2.  
 •  L'activitat es desenvolupa en el mateix domicili on consta empadronat el professional.  
 •  L'activitat es desenvolupa a títol individual i sense cap persona depenent.  

Pot realitzar el tràmit:

 • La persona titular de l'activitat generadora de residus.
 • La persona que la representi, degudament autoritzada.
Documentació

En tots els casos caldrà aportar la següent documentació:

On es pot fer?
Dates

La reducció s'ha de sol·licitar en el termini del mes següent a la data d'inici de l'activitat o de l'activitat o de la utilització del servei.

Preu

  El tràmit és gratuït.

  La reducció és del 100% de l'import de la taxa a pagar.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  16 / 04 / 2019