Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

OFIDEUTE: Servei d'informació assessorament sobre el deute hipotecari

Ofideute és un servei d'informació i assessorament adreçat a les famílies que no poden fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu domicili habitual.

L'objectiu principal d'Ofideute és evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels crèdits hipotecaris, oferint-se com a mediador entre la família i l'entitat financera, per intentar trobar l'estragègia més vàlida per fer front al deute i evitar el desnonament. També es proporciona assessorament sobre la reclamació de les clàusules sòl.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar informació i assessorament sobre el deute hipotecari.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

En el moment en què es preveuen els problemes per fer front a les quotes del préstec, cal parlar amb l'entitat financera per tal de negociar possibles solucions.

En cas de resposta negativa o de difícil compliment dels pactes proposats, heu d'adreçar-vos a les Oficines d'Habitatge de Barcelona on sereu atès per personal d'informació que us concertarà una cita per rebre assessorament especialitzat. El dia de la cita s'analitzarà el vostre cas i es miraran totes les possibilitats per per poder tirar endavant la mediació amb l'entitat financera.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris d'un únic habitatge que l'utilitzen com a habitatge principal i que no poden fer front a les quotes del préstec hipotecari obtingut per comprar-lo.

Documentació

A l'Oficina de l'Habitatge us indicaran la documentació a aportar en cada cas.

On es pot fer?
Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018