Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei de suport per a l'accés a l'habitatge de lloguer privat i/o social

El suport a l'habitatge s'articula des dels serveis socials en base a dues modalitats:

  • Servei de Suport a l'accés a l'Habitatge (accés a l'habitatge privat). Es facilita l'accés de les persones en situació de més vulnerabilitat a l'habitatge de lloguer del mercat privat a preus moderats vinculat a la Borsa d'Habitatge Social del Consorci d'Habitatge.

   Les prestacions que es poden gaudir d'aquest servei, concedides sempre a criteri del Centre de Serveis Socials corresponent són:

-Despeses inicials de la contractació d'un habitatge de la Borsa (màxim 1 mes de fiança, despeses de l'Administrador i 1er mes de lloguer).

-Ajut urgent per impagament lloguer per causa puntual (màxim 3 mesos).

  •  Suport a l' Habitatge de lloguer Social (accés a l'habitatge de protecció social): acords de col·laboració amb el Consorci d'Habitatge i amb el Institut Municipal de l'Habitatge per tal de garantir l'accés de les persones més vulnerables a l'Habitatge de Lloguer Social i evitar la pèrdua del mateix.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia amb el telèfon de cita prèvia de Serveis Socials.

Adreceu-vos al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili amb cita prèvia.

La prescripció del servei depèn de la valoració que facin els professionals municipals dels serveis socials bàsics.

Qui ho pot demanar?

Adreçat a les persones en situació de més vulnerabilitat de Barcelona; cal estar empadronat a Barcelona i en seguiment per part del Centre de Serveis Socials corresponents.

Documentació

S'ha d'omplir la sol·licitud que us facilitaran i adjuntar la documentació justificativa dels ingressos i demés documentació específica segons les circumstàncies personals que us requereixin.

On es pot fer?

Organisme responsable
Darrera actualització  30 / 10 / 2018