Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu

El servei s'ofereix a persones soles o famílies en situació d'exclusió social un habitatge temporal i compartit, amb suport socioeducatiu, en el marc d'un entorn normalitzat. Amb aquesta finalitat es fa un pacte/acord amb la persona o família que inclou un pla de treball global i l'estada amb un període de prova d'1 mes, renovable per successius períodes de 2 mesos fins un màxim d'un any.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cal presentar una sol·licitud adreçada a la Comisió d'Accés als habitatges d'inclusió, al Servei d'Inserció Social o als Centres de Serveis Socials. En aques darrer cas cal demanar cita prèvia al telèfon de cita prèvia de Serveis Socials.

Qui ho pot demanar?

Els habitatges poden acollir tant persones soles, homes o dones, així com famílies en la seva diversitat de tipologies, sense sostre i/o en extrema situació d'exclusió social, que no disposen d'allotjament ni de recursos suficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques.

On es pot fer?

Preu

    Servei gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  30 / 10 / 2018