Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta dels fons documentals i dels expedients d'urbanisme als Arxius Municipals de Districte de Barcelona

Servei que permet l'accés als expedients tancats, que es trobin a les dependències dels Arxius Municipals de Districte.

Aquest servei permet:

 • La consulta gratuïta de la documentació arxivada a les dependències dels centres d'arxiu.
 • L'obtenció de còpies, previ pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal 3.1.
 • L'emissió de còpies compulsades dels documents custodiats pels centres d'arxiu acreditant-ne els continguts.

Els arxius municipals de districte ingressen, gestionen, custodien i difonen:

 • Documents generats per l'Administració municipal dels districtes o qualsevol òrgan municipal d'àmbit territorial de districte.
 • Documents derivats de les transferències de competències a favor dels districtes.
 • Fons privats que es considerin d'interès per a la història del territori.
 • Expedients d'obres particulars a partir de l'any 1990.
 • Expedients d'activitats posteriors a l'any 1987.
 • Antecedents d'activitats industrials de 1930 a 1987.

Es podrà consultar la documentació presencialment, amb cita prèvia.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per sol·licitar una cita amb l'arxiu municipal de districte.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

Recordeu facilitar les dades per a la recerca de la documentació:

 • Les dades del sol·licitant.
 • Adreça postal. 
 • Correu electrònic i telèfon de contacte per rebre comunicació immediata de l'arxiu.
 • Dades sobre la consulta que precisa efectuar i motiu o interès. 
 • Concretar les dades de la consulta i dels documents que permetin la seva localització.
 • Investigació: dades bàsiques o sumari. Universitat o institució cultural o científica que l'avala. 
 • Administrativa: tipus de document, llicència o tràmit, adreça de la finca i número, any de construcció, primer titular o propietari.
 • Registre Civil: tipus de registre (naixement, matrimoni, defunció), noms i cognoms de la persona sobre la que es vol efectuar la cerca.

I desprÚs...

L'arxiu concertarà amb l'usuari el dia i l'hora de consulta.

Qui ho pot demanar?

L'accés a la documentació és lliure i gratuïta per a tots els ciutadans majors de 16 anys.

L'accés als fons documentals estan subjectes a la normativa vigent, per tant, hi ha documents que tenen un accés reservat o restringit.

Tampoc es podrà accedir a aquells documents originals que estiguin en mal estat de conservació o corrin perill de deteriorament.

Preu

  La reproducció de documents s'efectua una vegada el consultor ha identificat presencialment el document. No s'atendran encàrrecs de reproducció via telefònica ni per correu electrònic.

  Digitalitzacions blanc i negre i color (no inclou el suport de lliurament)

  Fins a DIN A3 (jpeg 150 dpi) 0,35
  Fins a DIN A3 (tiff 300 dpi) 4,12
  A partir de DIN A2 (tiff 300 dpi) 5,15
  Fotografia manual digital jpeg (6 mb aprox.) 7,20
  Fotografia manual digital tiff (50 mb aprox.) 18,00
  Subministrament DVD (el preu s'ha d'afegir al de digitalització) 1,87
  Subministrament CD (el preu s'ha d'afegir al de digitalització) 1,19
  Impresió en paper d'imatges ja digitalitzades:  
  DIN-A4 0,93
  DIN-A3 1,65
  DIN-A2 2,58
Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  14 / 11 / 2018