Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta dels fons documentals i expedients d'urbanisme de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Servei que permet l'accés als expedients tancats, que es trobin a les dependències de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Aquest servei permet:

 • La consulta gratuïta de la documentació arxivada a les dependències dels centres d'arxiu.
 • L'obtenció de còpies, previ pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal 3.1.
 • L'emissió de còpies compulsades dels documents custodiats pels centres d'arxiu acreditant-ne els continguts.

Es poden consultar:

 • Expedients d'obres particulars (conserva expedients de la ciutat des de 1836 fins 1989).
 • Expedients d'activitats (conserva expedients de la ciutat des de 1940 fins 1987).
 • Documents que l'Ajuntament de Barcelona ha generat o rebut des de l'any 1820 fins a l'actualitat.

També custodia fons documentals institucionals, per exemple:

 • El fons de l'Exposició Universal de 1888, documents de l'Exposició Internacional de 1929, documents del Holding Olímpic i del COOB'92 de 1992.
 • La Gaseta de la República (des de 1936 fins al gener de 1939).
 • El registre municipal de naixements (fins l'any 1984) , defuncions (fins l'any 1986) i matrimonis (fins l'any 1970) de Barcelona ciutat. A partir de les dates esmentades, les consultes s'hauran de dirigir, directament, al Registre Civil de Barcelona.

Es podrà consultar la documentació presencialment, exclusivament amb cita prèvia.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la cita amb l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i imprimir el comprovant.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades

Recordeu facilitar les dades per a la recerca de la documentació:                                                                 

 • Les dades del sol·licitant.
 • Adreça postal. 
 • Correu electrònic i telèfon de contacte
 • Dades sobre la consulta que precisa efectuar i motiu o interès. 
 • Concretar les dades de la consulta i dels documents que permetin la seva localització.
 • Investigació: dades bàsiques o sumari. Universitat o institució cultural o científica que l'avala. 
 • Administrativa: tipus de document, llicència o tràmit, adreça de la finca i número, any de construcció, primer titular o propietari.
 • Registre Civil: tipus de registre: naixement, matrimoni, defunció, noms i cognoms de la persona.                                               

Qui ho pot demanar?

L'accés a la documentació és lliure i gratuïta per a tots els ciutadans majors de 16 anys.
                                                                
L'accés als fons documentals estan subjectes a la normativa vigent. I per tant, hi ha documents que tenen un accés reservat o restringit.             
                                                                          
Tampoc es podrà accedir a aquells documents originals que estiguin en mal estat de conservació o corrin perill de deteriorament.                     

On es pot fer?
Preu

  La reproducció s'efectua una vegada el consultor ha identificat presencialment el document. No s'atendran encàrrecs de reproducció via telefònica ni per correu electrònic. 

  Digitalitzacions blanc i negre i color (no inclou el suport de lliurament):

   

  Fins a DIN A3 (jpeg 150 dpi)

  0,35

  Fins a DIN A3 (tiff 300 dpi)

  4,12

  A partir de DIN A2 (tiff 300 dpi)

  5,15

  Fotografia manual digital jpeg (6 mb aprox.)

  7,20

  Fotografia manual digital tiff (50 mb aprox.)

  18,00

  Subministrament DVD (el preu s'ha d'afegir al de digitalització)

  1,87

  Subministrament CD (el preu s'ha d'afegir al de digitalització)

  1,19

  Impresió en paper d'imatges ja digitalitzades:

   

  DIN-A4

  0,93

  DIN-A3

  1,65

  DIN-A2

  2,58

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  14 / 11 / 2018