Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei de consulta dels fons documentals del Sistema Municipal d'Arxius de Barcelona

El servei permet consultar i reproduir els següents documents custodiats als centres d'arxiu de l'Arxiu Municipal de Barcelona:

 • La consulta gratuïta de la documentació arxivada a les dependències dels centres d'arxiu.
 • L'obtenció de còpies, previ pagament de les taxes o preus públics. La sol·licitud de reproducció de documents s'efectua una vegada el consultor ha identificat presencialment el document. No s'atenen encàrrecs de reproducció via telefònica o per correu electrònic.
 • L'emissió de còpies compulsades dels documents custodiats pels centres d'arxiu acreditant-ne els continguts.
 • L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) Documentació de l'Administració municipal des de la creació del règim municipal barceloní fins al primer terç del segle XIX. Fons privats documentals d'interès per a la història de la ciutat. Col·leccions sonores, bibliogràfiques, cartogràfiques, hemerogràfiques i iconogràfiques d'interès per a la recerca i la història de Barcelona.
 • L'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) Documentació de l'Administració municipal centralitzada i descentralitzada a partir del primer terç del segle XIX fins a l'actualitat. Fons documentals institucionals del mateix període d'interès per a la història contemporània.
 • L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) Fons fotogràfics de l'Administració municipal. Fons i col·leccions de fotografies d'altra procedència d'interès per a la història de la ciutat. Es poden consultar i adquirir per internet una selecció de les millors imatges que conserva l'arxiu al web de l'arxiu fotogràfic
 • Els arxius municipals de districte: Documentació de l'administració municipal descentralitzada. Fons històrics dels antics municipis del Pla de Barcelona. Fons privats que es consideri d'interès per a la història del territori.

Podeu demanar cita prèvia als diferents arxius per a la consulta de la documentació:

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu consultar i reproduir els documents que es troben als centres d'arxiu de l'Arxiu Municipal de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per a consultes a l'Arxiu Municipal Contemporani, Arxiu Fotogràfic i Arxius Municipals de Districte de Barcelona, cal demanar cita prèvia, mitjançant instància davant qualsevol oficina d'atenció ciutadana de Barcelona, on s'ha d'indicar:

 • Dades del sol·licitant
 • Adreça postal.
 • Correu electrònic i telèfon de contacte per rebre comunicació immediata de l'arxiu.
 • Dades sobre la consulta que precisa efectuar i motiu o interès.
 • Concretar les dades de la consulta i dels documents que permetin la seva localització.
 • Investigació: dades bàsiques o sumari. Universitat o institució cultural o científica que l'avala.
 • Administrativa: tipus de document, llicència o tràmit, adreça de la finca i número, any de construcció, primer titular o propietari.
 • Registre Civil: tipus de registre, naixement, matrimoni, defunció, noms i cognoms de la persona.

L'arxiu concertarà amb l'usuari el dia i l'hora de consulta.

Quant a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona pot adreçar-se directament i personalment dins l'horari d'atenció.

Qui ho pot demanar?

L'accés a la documentació és lliure i gratuïta per a tots els ciutadans majors de 16 anys o els seus representants.

L'accés als fons documentals estan subjectes a la normativa vigent. I per tant, hi ha documents que tenen un accés reservat o restringit.

Tampoc es podrà accedir a aquests documents originals que estiguin en mal estat de conservació i corrin perill de deteriorament.

On es pot fer?
Preu

  La reproducció de documents s'efectua una vegada el consultor ha identificat presencialment el document. No s'atendran encàrrecs de reproducció via telefònica ni per correu electrònic.

  Taxes (preus en euros):

  Digitalitzacions blanc i negre i color (no inclou el suport de lliurament):

   

  Fins a DIN A3 (jpeg 150 dpi)

  0,35

  Fins a DIN A3 (tiff 300 dpi)

  4,12

  A partir de DIN A2 (tiff 300 dpi)

  5,15

  Fotografia manual digital jpeg (6 mb aprox.)

  7,20

  Fotografia manual digital tiff (50 mb aprox.)

  18,00

  Subministrament DVD (el preu s'ha d'afegir al de digitalització)

  1,87

  Subministrament CD (el preu s'ha d'afegir al de digitalització)

  1,19

  Impresió en paper d'imatges ja digitalitzades:

   

  DIN-A4

  0,93

  DIN-A3

  1,65

  DIN-A2

  2,58

   

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  19 / 11 / 2018