Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Presentaciˇ d'avals i/o dip˛sits en metÓlĚlic a l'Institut Municipal d'Hisenda

El tràmit permet presentar un aval bancàri o efectuar un dipòsit de diners en metàl·lic a l'Institut Municipal d'Hisenda.

Cal tenir en compte que:

  • Si l'aval si es presenta com a garantia d'un fraccionament, la determinació de l'import a avalar serà la de l'import del deute a fraccionar més els interessos del fraccionament.
  • Si l'aval es presenta com a garantia d'un recurs tributari, cobrirà l'import del deute impugnat, tindrà duració indefinida en tant no es resolgui la reclamació i es podrà ampliar els seus efectes a la via contenciósa-administrativa, en els termes que correspongui. En aquest cas és obligatori especificar el/s número/s del/s rebut/s objecte del/s recurs/os.

Si ha de dipositar els avals en altres dependències municipals consulti el tràmit Presentació d'avals i/o dipósits en metàl·lic davant l'Ajuntament de Barcelona

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar un aval bancari o efectuar un dip˛sit en metÓlic a l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació presencial en les dependències de l’Institut Municipal d’Hisenda és necessari concertar cita prèvia. Accedeixi al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora.

El dia de la cita adreceu-vos a l'Institut Municipal d'Hisenda per formalitzar l'aval aportant la documentació necessària.

Qui ho pot demanar?

Tota persona que necessiti constituir una garantia davant de l'Institut Municipal d'Hisenda, per si mateixa o mitjançant persona que la representi, degudament autoritzada.

Documentaciˇ

La documentació que cal aportar és:

  • Aval bancari o xec registrat.
  • Fotocòpia del NIF.
  • Fotocòpia de l'adjudicació (si s'escau).
  • Fotocòpia de les bases del concurs (si s'escau).

En el següent enllaç trobarà models d'avals que l'Institut Municipal d'Hisenda posa a disposició dels ciutadans.

On es pot fer?
Dates

Sempre que es necessiti.

Termini de validesa: fins que l'Ajuntament no decreti la cancel·lació de l'aval.

Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  16 / 01 / 2019