Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta dels ajuts a la rehabilitaciˇ

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona estableix un programa d'ajuts econòmics per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatges d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns, i habitatges, amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis d'habitatges de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

S’han establert uns programes prioritaris:

 • Rehabilitació energètica: reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis.
  • Façanes, cobertes, mitgeres i celoberts.
  • Terrats verds.
  • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
  • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
  • Aigua directa sanitària.
  • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.
 • Accessibilitat: instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin i supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls.
 • Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns. escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica, de gas, instal·lacions contra incendis; l’endreçament de: antenes, aparells d’aire condicionat; la retirada d’elements obsolets de fibrociment, etc.
 • Actuacions a l'interior d'habitatges que es posin a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona. 
  • Obtenció de l'habitabilitat
  • Adequació de les instal·lacions existents de l'interior de l'habitatge
  • Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l'interior de l'habitatge
  • Adaptació mobilitat interior de l'habitatge
 • Ajuts específics:
  • Per a tots els programes d'actuacions en edificis els propietaris, de forma individual, podran sol·licitar l'ajut complementari del programa de cohesió social.
  • Per subvencionar els costos de redacció de l'informe de la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (IITE).

Atenciˇ

La convocatòria per a l'any 2018 resta pendent de publicació.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu fer una simulaciˇ dels tipus d'ajuts vigents per a rehabilitaciˇ de l'habitatge o immoble d'acord amb l'adreša de les obres a realitzar.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Empleneu el formulari amb l'adreça i el tipus d'obres que voleu realitzar.

I desprÚs...

Obtindreu la simulació amb els possibles ajuts així com els requisits, documentació requerida i formularis.

En el cas que vulgueu tramitar l'ajut heu de presentar la documentació a les oficines de l'habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia (*).

Personal tècnic del Consorci de l'Habitatge contactarà amb la persona que sol·licitant de l'ajut per concertar una visita tècnica prèvia a l'inici de les obres de rehabilitació i millora.

(*) podeu sol·licitar cita prèvia per internet mitjançant la pàgina de tràmits o del Telèfon d'Informació i Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Per gaudir de la subvenció cal complir els requisits següents:

 • Edificis amb data de construcció anterior a l’any 1992, excepte per a obres de millora en l’accessibilitat i per actuacions d’eficiència energètica.
 • El 70% de l'edifici, exclosa la planta baixa i la superfície sota ha d'estar destinada a habitatge. En cas contrari, únicament es podran acollir als ajuts els habitatges destinats a residència habitual i permanent.
 • Cal acreditar un pressupost mínim de 750 euros per habitatge de edifici (o habitatge unifamiliar) objecte de l'actuació excepte en el cas d'actuacions actives del programa de sostenibilitat i accessibilitat en que no hi ha pressupost mínim.
 • Les obres no es poden començar abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.

Poden tramitar els ajuts:

 • El president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.
Documentaciˇ

Depenent del tipus d'actuació cal aportar la documentació específica que obtindreu a través del simulador.

Dates

Convocatòria 2018: pendent publicació BOPB.

Convocatòria 2017

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 28 de març de 2017.
 • Publicació de la modificació de la convocatòria al BOPB: 9 d'octubre de 2017.
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març fins al 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
Preu

  Per a patologies estructurals s'opta a una subvenció del 50% i sense límit d’actuació

  Per a obres no estructurals (façanes, cobertes terrats, mitgeres, vestíbuls i escales, celoberts i patis) s'opta a una subvenció del 25% amb un límit de 30.000 euros. Excepte en el cas de façanes la resta de les actuacions hauran d’incorporar criteris d’estalvi energètic, i en cas que no els incorporin caldrà justificar tècnicament la impossibilitat d’aplicar-los.

  Per a millores en l’eficiència energètica s'opta a una subvenció del 50% amb un límit de 60.000 euros, sempre que es realitzi una actuació global sobre l'envoltant de tot l'edifici. En el cas que només es realitzin actuacions parcials la subvenció serà del 35% amb un límit de 30.000 euros per actuació.

  Per a mesures actives que permetin la generació d’energia s’opta a una subvenció del 60% amb un límit de 60.000 euros

  Per a la instal·lació d'ascensors s'opta a una subvenció del 50% amb un límit de 60.000 euros

  Per a la supressió de barreres arquitectòniques s'opta a una subvenció del 25% amb un límit de 30.000 euros.

  Per a la millora de les instal·lacions generals comuns, unificació d'antenes de televisió, reordenació d'aparells d'aire condicionat, instal·lació d'aigua directa de xarxa, s'opta a una subvenció del 25% amb un límit de 30.000 euros. En el cas de la retirada d'elements obsolets de fibrociment s'opta a una subvenció del 35% amb un límit de 30.000 euros.

  El percentatge de la subvenció inclou el pressupost declarat a la llicència d’obres així com també els estudis i treballs tècnics i les taxes i tributs.

  Per a l'interior dels habitatges que es posin a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona, obtenció de l'habitabilitat, adequació de les instal·lacions existents de l'interior de l'habitatge, sostenibilitat i rehabilitació energètica de l'interior de l'habitatge i adaptació mobilitat interior de l'habitatge, la subvenció serà del 100% amb un límit de 20.000 euros.

  Per a l’ajut complementari del programa de cohesió social, s’opta a un ajut complementari de fins al 100% de l’aportació individual que correspongui per l’actuació corresponent.

  • Cal saber que, és necessari acreditar que l’habitatge afectat és propietat de la persona sol•licitant, que la unitat familiar té uns ingressos inferiors a 2,33 vegades l’IRSC i que no disposa de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.
   En aquest cas s'inscriurà en el Registre de la Propietat l'import de l’ajut complementari, amb la obligació de retornar-lo en cas de transmissió de l'habitatge.

  Per subvencionar els costos de redacció de l’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE), s’opta a una subvenció del 100% de cost de redacció de l’Informe Tècnic de l’Edifici, el Certificat d’accessibilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica realitzats com a màxim durant l’any anterior a la sol·licitud de l’ajut.

  Per als barris de Ciutat Meridiana, Bon Pastor, Baró de Viver, Raval Sud i La Vinya-Can Clos-Plus Ultra, amb la publicació de la modificació de la convocatòria de l'any 2017, s’estableixen percentatges de subvenció específics per a determinades actuacions.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  02 / 05 / 2018