Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Avalloguer: garantia per impulsar lloguer d'habitatges

Per als propietaris que vulguin llogar habitatges, l'Avalloguer és un sistema de cobertura de la Generalitat dels possibles impagaments dels llogaters. L'Avalloguer suposa la percepció de fins a 3 mesos de rendes de lloguer impagades des de l’inici d’un procés judicial per resoldre el contracte d’arrendament.

En el cas d'habitatges de protecció oficial o habitatges destinats als programes de mediació, cessió o inserció, la cobertura s'amplia a 6 mesos.

Per als llogaters d'habitatges, l'Avalloguer és un sistema que evita que, en el moment de la signatura d'un contracte, hagin d'aportar cap garantia que vagi més enllà de dos mesos de fiança.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Aquest tràmit es fa directament a l'Incasòl i s'haurà de dipositar, en els dos mesos posteriors a la signatura del contracte íntegre de lloguer, aportant-ne la còpia, el document de compromís relatiu al'Avalloguer i la fiança.

Per sol·licitar a l'Incasòl el cobrament de l'Avalloguer, cal que l'arrendador hagi recuperat la possessió de l'habitatge després d'haver instat i obtingut sentència de desnonament o acord extrajudicial.

No es podrà cobrar quan:

  • Els impagaments del llogater s'hagin produït per la negativa de l'arrendador a cobrar, o perquè l'arrendador hagi posat entrebancs al pagament.
  • Si en un termini de tres anys s'han dictat tres sentències de desnonament del mateix habitatge.
  • Si en el termini de dos anys s'ha dictat més d'una sentència de desnonament per impagament al mateix llogater.

No es podran exigir més de dues mensualitats de lloguer com a fiança ni cap altra garantia addicional per a la signatura del contracte.

El lloguer mensual ha de ser inferior a Barcelona Ciutat a 1.500 euros/mes.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui llogar el seu habitatge.

Documentaciˇ

Per solĚlicitar el cobrament de l'Avalloguer, conjuntament amb la solĚlicitud, cal presentar la documentaciˇ segŘent:

  • Numero de registre a Incas˛l del contracte de lloguer.
  • SentŔncia de desnonament o acord extrajudicial.
  • Acreditaciˇ de la data d'interposiciˇ de la demanda, de la data de la sentŔncia, si Ús el cas, i de la recuperaciˇ de la possessiˇ de l'habitatge.
  • Declaraciˇ responsable conforme no s'ha cobrat cap mensualitat objecte de la demanda.

á

On es pot fer?
Preu

    Tramit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  31 / 01 / 2018