Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

Sol·licitud de cita prèvia amb diverses oficines de tramitació de l'Ajuntament de Barcelona:

1) Cita amb qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per a rebre informació general i efectuar tràmits sobre:

 • Gestions relacionades amb el Padró Municipal d'Habitants
 • Permisos d'obres: tramitacions relacionades amb llicències i comunicats d'obres
 • Permisos d'activitat: tramitacions relacionades amb llicències i comunicats d'activitat
 • Permisos d'ocupació de la via pública: qualsevol tramitació relacionada
 • Urbanisme: tramitacions sobre llicències, certificats i al·legacions
 • Hisenda Municipal: consultes o tramitacions sobre impostos, taxes, preus públics, multes, certificats i al·legacions
 • Gestions relacionades amb animals de companyia: alta al cens, llicència gossos perillosos
 • Obtenció de certificats digitals: Mobileid i Idcat
 • Park Güell: obtenció de la targeta de veí i inscripció al registre Gaudir Més
 • Presentació i registre de documentació: documentació complementària a un expedient en curs...
 • Presentació i registre de sol·licituds: subvencions, premis,Targeta Rosa,...
 • Parades de llibres i roses per la Diada de Sant Jordi

2) Cita amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la plaça Sant Miquel. Pot efectuar tots els tràmits detallats en el punt 1) i a més els que es relacionen a continuació:

 • Informació bàsica sobre tributs de la Generalitat
 • Recepció d'autoliquidacions de l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'Impost sobre successions i donacions
 • Emissió de cartes i de certificats de pagament
 • Recollida de dades del contribuent (còpia declaració de l'IRPF)

3) Cita amb l'Oficina d'Atenció a les Empreses:

 • Servei d'acompanyament municipal per a iniciar una activitat a Barcelona: tramitació expedients d'activitats, obres i via pública
 • Consultes sobre els plans d'usos dels districtes
 • Informe de Pla Especial d'Allotjaments Turístics (PEUAT)
 • Presentació de sol·licituds de subvencions per emprenedors, autònoms i empresaris per als Programes: Barcelona, Foment de l'inici de nova activitat / Barcelona, Afavorint la continuïtat empresarial / Barcelona es Compromet / Barcelona Bona feina/ Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori / Promoció i reforç de l'economia social i solidària.

4) Cita a l'Oficina de l'Habitatge per:

 • Ajuts i borsa de lloguer d'habitatges, assessorament i informació general, cèdules d'habitabilitat, habitatge protegit, rehabilitació

5) Cita amb l'Arxiu Municipal Contemporani pels temes següents:

 • Consulta general i  Registre civil

El tràmit permet també consultar la cita demanada o cancel·lar-la.

Atenciˇ

No podreu obtenir cita per al mateix dia en què feu la sol·licitud. Per cada cita que demaneu podeu fer una única tramitació.

En el cas de l'Arxiu Contemporani, el 010 únicament dóna cita per a temes sobre Registre Civil. Per a consultes generals sobre l'Arxiu es pot demanar cita:

 • mitjançant el canal telemàtic d'aquest mateix tràmit.
 • de manera presencial, adreçant-se a l'oficina especialitzada de l'Arxiu Contemporani.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu donar d'alta, consultar o cancel·lar una cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Seleccioneu  una opció:

  • Sol·licitud d'una cita amb l' Ajuntament de Barcelona.
  • Cancel·lació d'una cita, si voleu anul·lar una cita que havíeu concertat prèviament.
  • Consulta d'una cita, si voleu visualitzar el detall d'una cita que havíeu concertat prèviament.
 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

 • Si heu fet una alta o una consulta de cita podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (document en format PDF) o desar-lo en el vostre ordinador. En el justificant consten les dades de la cita demanada.
 • Confirmeu la cancel·lació de la cita, en el cas de baixa de cita.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

La cita sempre s'ha de concertar a nom de la persona que anirà a l'oficina, encara que hagi de fer la gestió per a una altra.

Persones jurídiques i professionals de la gestió que desitgin efectuar qualsevol tramitació relacionada amb la Hisenda Municipal han de fer-ho o obtenir més informació mitjançant la pàgina web de l'Institut Municipal d'Hisenda. Únicament podrà demanar cita per aquells tràmits no disponibles de manera telemàtica.

Documentaciˇ

Per demanar cita prèvia no cal aportar documentació.

La documentació a aportar serà la específica del tràmit pel qual heu demanat la cita. Consulteu el tràmit en concret per informar-vos de la documentació necessària.

El dia de la cita caldrà portar el número de referència de la cita i l'original del document d'identificació personal (DNI, NIF, passaport). 

Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  08 / 01 / 2019