Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

Sol·licitud de cita prèvia amb diverses oficines de tramitació de l'Ajuntament de Barcelona:

1) Cita amb qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per a rebre informació general i efectuar tràmits sobre:

 • Gestions relacionades amb el Padró Municipal d'Habitants
 • Hisenda Municipal: consultes o tramitacions sobre impostos, taxes, preus públics, multes, certificats i al·legacions
 • Gestions relacionades amb animals de companyia: alta al cens, llicència gossos perillosos
 • Permisos d'obres: tramitacions relacionades amb llicències i comunicats d'obres
 • Permisos d'activitat: tramitacions relacionades amb llicències i comunicats d'activitat
 • Permisos d'ocupació de la via pública: qualsevol tipus de permís i tramitació relacionada
 • Park Güell: obtenció de la targeta de veí i inscripció al registre Gaudir Més
 • Urbanisme: tramitacions sobre llicències, certificats i al·legacions
 • Obtenció de certificats digitals: Mobileid i Idcat
 • Presentació i registre de sol·licituds: subvencions, premis, ajuts,...
 • Presentació i registre de qualsevol documentació adreçada a l'Ajuntament de Barcelona
 • Presentació i registre de qualsevol documentació adreçada a altres administracions públiques (Finestreta única)

2) Cita amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la plaça Sant Miquel. Pot efectuar tots els tràmits detallats en el punt 1) i a més els que es relacionen a continuació:

 • Informació bàsica sobre tributs de la Generalitat
 • Recepció d'autoliquidacions de l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'Impost sobre successions i donacions
 • Emissió de cartes i de certificats de pagament
 • Recollida de dades del contribuent (còpia declaració de l'IRPF)

3) Cita amb l'Oficina d'Atenció a les Empreses:

 • Servei d'acompanyament municipal per a iniciar una activitat a Barcelona: tramitació expedients d'activitats, obres i via pública
 • Consultes sobre els plans d'usos dels districtes
 • Informe de Pla Especial d'Allotjaments Turístics (PEUAT)
 • Presentació de sol·licituds de subvencions per emprenedors, autònoms i empresaris per als Programes: Barcelona, Foment de l'inici de nova activitat / Barcelona, Afavorint la continuïtat empresarial / Barcelona es Compromet / Barcelona Bona feina/ Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori / Promoció i reforç de l'economia social i solidària.

4) Cita a l'Oficina de l'Habitatge per:

 • Ajuts i borsa de lloguer d'habitatges, assessorament i informació general, cèdules d'habitabilitat, habitatge protegit, rehabilitació

El tràmit permet també consultar la cita demanada o cancel·lar-la.

Atenciˇ

No podreu obtenir cita per al mateix dia en què feu la sol·licitud. Per cada cita que demaneu podeu fer una única tramitació.

Abans de demanar cita és recomanable verificar si el trámit que voleu efectuar únicament permet la tramitació telemàtica i per tant no disposa del canal de tramitació presencial.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Podeu donar d'alta, consultar o cancel·lar una cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Entreu a l'app Mobile ID, accediu a Serveis, opció Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

Seleccioneu el tipus de cita que voleu demanar i escolliu el dia i l'hora.

I desprÚs...

 • Si demaneu o consulteu la cita: obtindreu el comprovant amb les dades de la cita, que podeu imprimir o guardar al mòbil.
 • Si cancel·leu la cita: un cop confirmada la baixa no caldrà efectuar res més.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

La cita sempre s'ha de concertar a nom de la persona que anirà a l'oficina, encara que hagi de fer la gestió per a una altra.

Persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria (per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada) i els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració:

- que desitgin efectuar qualsevol tramitació relacionada amb la Hisenda Municipal han de fer-ho o obtenir més informació mitjançant la pàgina web de l'Institut Municipal d'Hisenda. Únicament podrà demanar cita per aquells tràmits no disponibles de manera telemàtica.

-que desitgin registrar qualsevol documentació adreçada a altres administracions públiques (ajuntaments, consorcis, diputacions, administració de l'estat, Generalitat de Catalunya) han de fer-ho necessàriament de manera telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Administració o organisme a la qual es dirigeixi.

Documentaciˇ

Per demanar cita prèvia no cal aportar documentació.

La documentació a aportar serà la específica del tràmit pel qual heu demanat la cita. Consulteu el tràmit en concret per informar-vos de la documentació necessària.

El dia de la cita caldrà portar el número de referència de la cita i l'original del document d'identificació personal (DNI, NIF, passaport). 

Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  11 / 04 / 2019