Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud de Mediació Civil i Familiar

La mediació civil i familiar comprèn qualsevol tipus de qüestió o pretensió en matèria de dret privat que es pugui conèixer en un procés judicial i que es caracteritzi perquè s'hagi trencat la comunicació personal entre les parts, si aquestes han de mantenir relacions en el futur i, particularment, entre d'altres:

  • Els conflictes relacionals sorgits en l'àmbit de les associacions i les fundacions.
  • Els conflictes relacionals en l'àmbit de la propietat horitzontal i en l'organització de la vida ordinària de les urbanitzacions.
  • Les diferències greus en l'àmbit de la convivència ciutadana o social, per a evitar la iniciació de litigis davant dels jutjats.
  • Els conflictes derivats d'una diferent interpretació de la realitat a causa de la coexistència de les diverses cultures presents a Catalunya.
  • Altres conflictes de caràcter privat en què les parts hagin de mantenir relacions personals en el futur, si, raonablement, encara es pot evitar la iniciació d'un litigi davant dels jutjats o se'n pot afavorir la transacció.
  • Qualsevol conflicte de caràcter privat en matèria de dret de família (custòdia dels fills, exercici de la potestat parental, regim de comunicació i estada amb els fills, ús de l’habitatge familiar, matèries econòmiques, altres aspectes relacionats amb el pla de parentalitat, obligació d’aliments entre parents, relacions personals avis-néts, cura de persones grans o depenents, etc). 

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per obtenir una primera orientació, podeu anar al Servei d'Orientació Jurídica i Mediadora de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Pl. Sant Miquel. Per poder ser atés en aquest servei cal que prèviament demaneu cita a la mateixa oficina.

Posteriorment, la sol·licitud l'haureu de presentar al Centre de Mediació del Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Poden intervenir en un procediment de mediació i instar-lo les persones que tenen capacitat i que es veuen implicades en el conflicte.

Documentació

A més del document d'identitat, cal aportar tota la documentació disponible en relació a la problemàtica plantejada.

On es pot fer?
Preu

    La mediació és gratuïta per a les persones que són beneficiàries del dret a l'assistència jurídica gratuïta. La gratuïtat de la mediació s'estableix per a cada part per separat.

    Les persones que no en són beneficiaries hauran d'abonar les tarifes establertes en els procediments de mediació familiar.

Organisme responsable
Darrera actualització  23 / 10 / 2018