Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de dades d'una entitat que consta en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet sol·licitar el canvi de dades d'una entitat que estigui inscrita en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.

Es pot demanar el canvi de les dades següents:

 • Nom de l'entitat.
 • NIF.
 • Sigla.
 • Adreça: tipus de via, nom, número, pis, codi postal i ciutat.
 • Classificacions de l'entitat: sector temàtic, àmbit territorial, classificació jurídica i grau.
 • Altres dades d'interès: any de constitució i nombre de socis.
 • Dades del representant legal de l'entitat.
 • Dades del responsable legal de l'entitat o membres de la junta directiva
 • Dades de contacte de l'entitat.

Cal saber que: Si se sol·licita un canvi d'adreça, en cap cas es considerarà que es demana el canvi d'adreça fiscal de l'entitat, ja que aquest tràmit no ho contempla com a tal.

Si es desitja donar de baixa l'entitat del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes, a causa de la seva dissolució o per no voler-hi figurar, caldrà fer-ho mitjançant escrit presentat a qualsevol dels punts de registre de l'Ajuntament de Barcelona. L'escrit anirà acompanyat de certificació emesa per l'entitat, on consti aquesta decisió de donar-se de baixa del Fitxer.

Com tramitar

Internet
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar el canvi de dades d'una entitat que estigui inscrita en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Descarregueu-vos la instància específica. Podeu accedir a aquest document mitjançant l’enllaç de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Empleneu la instància, detalleu els canvis que voleu sol·licitar i signeu-la. Si per demanar la modificació de dades heu d'aportar documentació justificativa del canvi, caldrà que la lliureu, juntament amb la instància signada.
 • El dia de la cita, lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

 

I desprÚs...

Si per sol·licitar la modificació de dades no cal aportar documentació justificativa, rebreu la confirmació del canvi per correu electrònic.

Si la documentació aportada no és correcta o està incompleta, rebreu un correu electrònic on us informaran dels documents que heu de presentar per fer efectiva la sol·licitud de canvi de dades.

Recordeu que si cal aportar documentació, aquesta haurà de ser original o bé còpia compulsada. La compulsa es pot demanar, sense cap cost, a les oficines d'atenció ciutadana.

Un cop rebuda la documentació correcta es farà arribar, per correu electrònic, la confirmació del canvi demanat.

Qui ho pot demanar?
 • Les entitats, associacions i grups de fet que constin inscrites en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Si el tràmit es realitza per internet, caldrà disposar de certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament de Barcelona.

 

Documentaciˇ

La documentació que cal aportar varia en funció de les dades a canviar.

S'ha de realitzar la petició mitjançant una instància normalitzada. Podeu descarregar-vos la instància aquí

No cal aportar documentació justificativa si es demana el canvi de:

 • Sigla
 • Classificacions
 • Nombre de socis
 • Dades de contacte de l'entitat
 • Telèfon i correu electrònic del representant legal
 • Telèfon i correu electrònic dels membres de la junta directiva

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada del NIF i dels estatuts vigents de l'entitat si es demana el canvi del:

 • Nom de l'entitat
 • Adreça de l'entitat

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada del NIF si es demana el canvi del:

 • NIF de l'entitat

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada de l'acta de constitució si es demana el canvi de:

 •  Any de constitució de l'entitat

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada del NIF del representant legal de l'entitat si es demana el seu canvi de:

 • Nom i cognoms
 • NIF

Cal aportar documentació original o bé còpia compulsada de l'acta de composició de la junta directiva si es demana el canvi de:

 • Nom, cognoms i/o càrrec dels membres de la junta directiva o responsables de l'entitat.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot solĚlicitar un canvi de dades.

Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  05 / 12 / 2018