Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Agrupació d'activitats a efectes de liquidació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials

  • Els locals en què s'exerceixen conjuntament diverses activitats empresarials o professionals poden sol·licitar-ne l'agrupació en el titular de l'activitat a la qual correspongui major coeficient per raó de les fraccions residuals generades, a efectes d'una única liquidació del preu públic.
  • Cal tenir en compte que, pel que fa a les galeries comercials i/o d'alimentació, els centres privats d'alimentació, centres comercials o edificis d'oficines, cada activitat es considera com a independent, llevat que els serveis municipals considerin que el volum i la quantitat de residus generats per raó de l'agrupació d'activitats en un únic espai faci necessari un tractament conjunt.
  • Els centres de negoci podran sol·licitar l'agrupació de les activitats empresarials i/o professionals exercides en les seves instal·lacions. En aquest cas la liquidació es girarà al titular del centre de negocis, que haurà de tributar per la totalitat de la superfície del local i per les fraccions residuals generades.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'agrupació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials, o bé comunicar esmenes en les agrupacions ja presentades i acceptades, per la incorporació o baixa dels membres que la formen.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita, adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb la documentació necessària.

En la sol·licitud d'agrupació o comunicació d'esmenes caldrà fer constar:

  • Dades dels titulars membres de l'agrupació.
  • Referència de l'expedient, referència d'Hisenda i superfície del local de cada membre.
  • La sol·licitud ha d'anar signada per tots els membres de l'agrupació.

I després...

  • Posteriorment, l'Institut Municipal d'Hisenda enviarà la liquidació del preu públic al titular de l'agrupació.
  • Si es comunica una esmena en agrupacions ja presentades, quedarà registrada per l'Institut Municipal d'Hisenda.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

Els professionals que representin als obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de fer el tràmit necessàriament per mitjans telemàtics.

Documentació

Fotocòpia del NIF de tots els membres de l'agrupació.

On es pot fer?
Dates

Les agrupacions es poden sol·licitar abans de l'1 de setembre de cada any. Les agrupacions sol·licitades amb posterioritat tindran efecte per a l'exercici següent.

Les esmenes en les agrupacions ja presentades i acceptades, per la incorporació o baixa de membres, s'hauran de sol·licitar en el termini establert en el paràgraf anterior i tindran efecte per a l'exercici següent.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  27 / 03 / 2019