Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi del Consell d'Immigraciˇ

Premi del Consell Municipal d’immigració de Barcelona corresponent a l’any 2016, amb l’objectiu de valorar els treballs o la feina feta per tal d’assolir la integració real de les persones immigrades.

A la convocatòria 2016 s’estableix que es premiarà a entitats o projectes que hagin treballat estratègies econòmiques i laborals des d’una perspectiva de diversitat que afavoreixen la inclusió de les persones immigrades.

El premi s'atorgarà a la candidatura que obtingui la major puntuació en l'aplicació dels criteris següents (fins un màxim de 15 punts per cada apartat):

 

A) Associacionisme, economia col·laborativa i treball en xarxa

 

 • Iniciatives que fomenten estratègies econòmiques i laborals de les persones immigrades fonamentades en l'economia col·laborativa i el treball en xarxa.
 • Iniciatives que fomenten la participació de les persones immigrades  en les economies comunitàries no monetitzades (xarxes d'intercanvi, bancs del temps....
 • Iniciatives econòmiques del teixit associatiu immigrant per generar recursos per portar a terme projectes amb valor social

 

B) Inserció laboral des de la diversitat i igualtat d'oportunitats

 

 • Iniciatives que fan de la diversitat un valor positiu com a element de millora de la gestió empresarial, al mateix temps que d'ampliació del drets laborals i de promoció professional del conjunt dels treballadors i les treballadores de l'empresa
 • Iniciatives econòmiques i laborals que generen oportunitats d'ocupació de qualitat per a les persones immigrades
 • Iniciatives econòmiques i laborals que treballen amb persones immigrades de col·lectius vulnerables

 

C) Transformació, cohesió social i territori

 • Iniciatives econòmiques i laborals que busquen la transformació social des de la diversitat
 • Iniciatives econòmiques diverses  que treballen la inserció laboral de les persones immigrades des d'una perspectiva de territori (barri/districte)
 • Iniciatives que donen visibilitat a la diversitat d'estratègies econòmiques i laborals de les persones immigrades com un factor que construeix, enriqueix i cohesiona la ciutat

 

D) Iniciatives que contemplin qualsevol dels criteris establerts en els punt A, B i C com a iniciatives de persones immigrades.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar la solĚlicitud, juntament amb la documentaciˇ necessÓria al registre de les oficines d'atenciˇ ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 • Les bases específiques, les bases generals reguladores i el formulari de sol·licitud es poden consultar i obtenir a la página  www.bcn.cat/novaciutadania.

  Les sol·licituds per participar en el concurs s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Barcelona o a qualsevol altre registre dels districtes municipals.

I desprÚs...

El veredicte es farÓ p˙blic en el decurs d'un acte, la data i el lloc del qual s'anunciarÓ oportunament al web de nova ciutadania

Qui ho pot demanar?

Pot optar a aquest premi tota persona jurídica, amb seu social a la ciutat de Barcelona, el treball o projecte de la qual hagi estat orientada a l'assoliment de la integració real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona, fins a la data de la convocatòria d'aquest premi.

Els aspirants o candidats proposats hauran d'acreditar la tasca realitzada per tal d'assolir totes o qualsevol dels objectius següents:

Els programes executats hauran de contemplar com a objectius bàsics, tots o qualsevol dels especificats en el paràgraf anterior.

 • Associacionisme, economia col•laborativa i treball en xarxa
 • Inserció laboral des de la diversitat i igualtat d'oportunitats
 • Transformació, cohesió social i territori

Les persones jurídiques s'han de trobar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si s'escau.

Les persones jurídiques s'han de trobar constituïdes legalment, inscrites al Registre públic corresponent.

 

Documentaciˇ
 • SolĚlicitud o formulari degudament complimentat, facilitat per la Secretaria del Consell Municipal d'Immigraciˇ a la pÓgina web www.bcn.cat/novaciutadania
 • Documentaciˇ relativa a les persones o entitats que presenten la candidatura:
  • C˛pia del NIF, NIE o passaport de la persona que presenta la proposta.
  • Si la presentaciˇ la realitza una entitat, caldrÓ c˛pia del NIF de l'entitat.
 • Documentaciˇ relativa a la candidatura que es presenta:
  • En el cas que es proposi com a candidata una persona jurÝdica, caldrÓ la seva identificaciˇ mitjanšant c˛pia compulsada dels Estatuts i del nomenament del president o legal representant, llevat que aquesta informaciˇ consti als arxius municipals o registre d'entitats i no hagi estat modificada. AixÝ mateix, s'haura de presentar una mem˛ria explicativa de les tasques que s'han executat en l'Ómbit objecte del premi, amb un mÓxim de cinc fulls a doble cara, inclosa la portada per a tots dos sup˛sits.
  • Si es proposa com a candidata al premi una persona fÝsica, s'haurÓ de presentar el seu currÝculum vitae aixÝ com una mem˛ria explicativa de les tasques que n'hagi executat en l'Ómbit objecte del premi, amb un mÓxim de cinc fulls a doble cara, inclosa la portada per a tots dos sup˛sits.
  • En cas que es proposi el premi per un projecte concret, caldrÓ presentar-lo mitjanšant un mÓxim de cinc fulls a doble cara, inclosa la portada.
On es pot fer?
Dates

Any 2016:

 • Del 7 de juliol al 31 d'octubre
Preu

  La dotació econòmica del Premi del Consell Municipal d'Immigració està fixada en 6.000 euros al millor projecte i una menció especial de 1.500 euros.

Organisme responsable