Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pròrroga d'un expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

El tràmit permet sol·licitar una pròrroga d'un expedient d'obres concedit per l'Ajuntament de Barcelona, si es preveu que els treballs no podran començar o acabar en el termini previst.

Cal saber que:

 • Es pot prorrogar una llicència d'obres majors o un comunicat d'obres menors.
 • No es pot ampliar el termini d'una autorització per actuacions d'urgència.

Si heu de demanar una pròrroga d'execució de llicències d'obres vigents i concedides abans de l'1 de març de 2012 o bé amb declaració expressa de caducitat posterior a l'1 de gener de 2008, consulteu el tràmit Pròrroga extraordinària d'obres majors.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?
 • En cas de llicència d'obres majors, haureu de fer el tràmit de sol·licitud de pròrroga per ampliar el termini, tant de l’inici de les obres com el d’execució, de manera presencial.
 • En cas de comunicat d'obres menors, podeu presentar la sol·licitud de pròrroga per al termini d’execució de l’obra, fer el pagament de la taxa per internet i imprimir-ne l’admissió.

Si ho preferiu, podeu fer el pagament de la taxa presencialment a qualsevol de les entitats indicades en la carta de pagament.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari,  confirmeu les dades, signeu  i registreu la sol·licitud.

 2. Feu el pagament de la taxa per internet.

  Si ho preferiu, podeu imprimir els documents i fer el pagament en una entitat bancària.

I després...

Caldrà que feu el pagament de l'autoliquidació de la taxa per pròrroga, podeu optar entre:

 • Fer el pagament de la taxa per Internet, finalitzar la tramitació i imprimir el document d’admissió de la pròrroga.
 • Fer el pagament de la taxa a qualsevol de les entitats indicades en el revers del full de pagament. Posteriorment l’Ajuntament us farà arribar el document d’admissió de la pròrroga per correu electrònic i també per correu postal.
Tingueu a mà
 • Número d'expedient del permís d'obres
 • Es troba en el document d'assabentat d'obres o en el de la llicència o admissió del comunicat.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'obra o el seu representant. 

Cal tenir en compte que, en cas que la Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat) hagi estat telemàtica, serà imprescindible fer aquest tràmit amb el mateix certificat digital.

Documentació

No cal aportar documentació.

Dates

Terminis de sol·licitud de la pròrroga:

 • En tots els casos, cal demanar la pròrroga abans que caduqui el permís.

Terminis de resolució de la pròrroga:

 • En cas de llicència d'obres majors: 2 mesos.
 • En cas de comunicat d'obres menors:

- Si feu el pagament de la taxa per mitjans telemàtics: en el moment.

- Si feu el pagament de la taxa  a qualsevol de les entitats indicades en el document de pagament:  un cop l'Ajuntament en tingui constància.

 • En cas d'assabentat d'obres: en el moment.

Terminis de la pròrroga:

 • En cas de llicència d'obres majors, el termini de la pròrroga variarà en funció de la magnitud de l'obra i dels motius exposats en el full de sol·licitud.
 • En cas de comunicat d'obres menors: es concedeix una ampliació per executar les obres de 3 mesos.
 • En cas d'assabentat d'obres: cal tramitar un de nou, per tant 3 mesos més per finalitzar les obres.
Preu

  En el moment de demanar la pròrroga caldrà pagar:

  En cas de llicència d'obres majors:

  • Taxa de sol·licitud de la pròrroga: 206 euros

  En cas de comunicat d'obres menors:

  • Comunicats amb projecte tècnic: 160 euros
  • Comunicats amb documentació tècnica: 114 euros

  En cas d'assabentat d'obres:

  • Gratuït
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  09 / 05 / 2019