Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Duplicat de la carta de pagament d'un expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

El tràmit permet sol·licitar un duplicat de la carta de pagament d'un comunicat, d'una llicència o d'una pròrroga d'obres.

Cal saber que aquest duplicat és una rèplica del document d'autoliquidació generat en el seu moment i en cap cas amplia el termini de pagament disponible.

Atenció

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica heu de tenir en compte que haureu de fer el tràmit de manera presencial si el vostre expedient és de llicència d'obra major.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu obtenir el duplicat de la carta de pagament d'un expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

  1. Empleneu el formulari,  confirmeu les dades  i imprimiu la carta de pagament.

I després...

En cas de comunicat d’obres menors:

  • Podeu anar a qualsevol de les entitats bancàries indicades a l’imprès. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

En cas de pròrroga de comunicat d’obres menors:

  • Podeu anar a qualsevol de les entitats bancàries indicades a l’imprès. Un cop efectuat el pagament, l’Ajuntament us farà arribar l’admissió de la pròrroga que heu sol·licitat.
Tingueu a mà
  • Número d'expedient del permís d'obres
  • Es troba en el document d'assabentat d'obres o en el de la llicència o admissió del comunicat.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'obra o el seu representant.

Cal tenir en compte que, en cas que la Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat) hagi estat telemàtica, serà imprescindible fer aquest tràmit amb el mateix certificat digital.

Documentació

No cal adjuntar documentació.

Dates

La validesa de la carta de pagament és de 2 mesos des de la data de la seva emissió.

Transcorregut aquest termini no se’n podrà demanar un duplicat i en tots els casos caldrà  sol·licitar de nou l'expedient d'obres.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  21 / 11 / 2018