Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Duplicat de la carta de pagament d'un expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

El tràmit permet sol·licitar un duplicat de la carta de pagament d'un comunicat, d'una llicència o d'una pròrroga d'obres.

Cal saber que aquest duplicat és una rèplica del document d'autoliquidació generat en el seu moment i en cap cas amplia el termini de pagament disponible.

Atenció

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica heu de tenir en compte que haureu de fer el tràmit de manera presencial si el vostre expedient és de llicència d'obra major.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un duplicat de la carta de pagament d'un expedient d'obres.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia, preferentment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del districte on es vol fer l'actuació, accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

- En cas de comunicat d’obres menors: El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i faciliteu el número d'expedient d’obres.

- En cas de llicència d’obres majors: El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i demaneu una instància. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquest enllaç.

Empleneu, signeu la instància i lliureu-la al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

En cas de comunicat d’obres menors:

  • Els tramitadors de l’oficina d’atenció ciutadana us lliuraran el document amb el qual fer el pagament.
  • Podeu anar a qualsevol de les entitats bancàries indicades a l’imprès. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

En cas de pròrroga de comunicat d’obres menors:

  • Els tramitadors de l’oficina d’atenció ciutadana us lliuraran el document amb el qual fer el pagament.
  • Podeu anar a qualsevol de les entitats bancàries indicades a l’imprès. Un cop efectuat el pagament, l’Ajuntament us farà arribar l’admissió de la pròrroga que heu sol·licitat.

En cas de llicència o pròrroga de llicència d’obres majors:

  • Els tramitadors de l’oficina d’atenció ciutadana us lliuraran el resguard de la sol·licitud efectuada.
  • L’Ajuntament us farà arribar el document amb el qual fer el pagament.
  • Podeu anar a qualsevol de les entitats bancàries indicades a l’imprès. Un cop efectuat el pagament rebreu la notificació de resolució de la llicència d’obres majors o bé de l’admissió de la pròrroga que heu sol·licitat.

En cap cas caldrà tornar a l'oficina d'atenció ciutadana amb el justificant de pagament.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'obra o el seu representant.

Documentació

No cal aportar documentació.

On es pot fer?
Dates

La validesa de la carta de pagament és de 2 mesos des de la data de la seva emissió.

Transcorregut aquest termini no se’n podrà demanar un duplicat i en tots els casos caldrà  sol·licitar de nou l'expedient d'obres.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  21 / 11 / 2018