Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Desistiment o renúncia d'un expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

El tràmit permet sol·licitar:

  • el desistiment d'un comunicat (diferit o immediat amb suspensió) o d'una llicència d'obres que es troba en tramitació i no s'ha emès l'admissió o resolució.
  • la renúncia de qualsevol comunicat, o d'una llicència d'obres ja concedida, sempre que s'hagi efectuat el pagament de la taxa i impost corresponent i que no s'hagi iniciat l'obra.

Atenció

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica heu de tenir en compte que haureu de fer el tràmit de manera presencial si el vostre expedient és de llicència d'obra major.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud de desistiment o renúncia d’un comunicat d’obres menors o una llicència d’obres majors.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

- En cas de comunicat d’obres menors: El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i faciliteu el número d'expedient d’obres del qual voleu desistir o renunciar.

- En cas de llicència d’obres majors: El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i demaneu una instància. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquest enllaç.

Empleneu, signeu la instància i lliureu-la al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

L'ajuntament us farà arribar una notificació de la resolució a la vostra sol·licitud per correu postal.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'obra o el seu representant.

Documentació

No cal aportar documentació.

On es pot fer?
Dates

Terminis de sol·licitud de desistiment o renúncia:

  • En tots els casos, podeu sol·licitar el desistiment o renúncia sempre que s'hagi fet el pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i que no s'hagin iniciat les obres.
Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018