Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi del titular o del representant d'un expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

El tràmit permet modificar el titular o el representant d'un expedient d'obres (comunicat d’obres menors o llicència d’obres majors) i/o les seves dades de contacte.

En cas que vulgueu modificar el titular o el representant d'un assabentat d'obres, caldrà que sol·liciteu un nou assabentat accedint al tràmit Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

Atenció

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica heu de tenir en compte que haureu de fer el tràmit de manera presencial si el vostre expedient és de llicència d'obra major.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu recuperar les dades d’un expedient d'obres, tramitat telemàticament a aquest portal, i fer el canvi de titular o de representant.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari,  adjunteu la documentació justificativa del canvi, confirmeu les dades, signeu i registreu la sol•licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Si l'expedient està en tràmit, rebreu l'admissió o denegació amb les dades modificades.
 • Si l'expedient està admès rebreu una declaració de canvi de titular amb les modificacions sol·licitades.
Tingueu a mà
 • Número d'expedient del permís d'obres
 • Es troba en el document d'assabentat d'obres o en el de la llicència o admissió del comunicat.

Qui ho pot demanar?

El canvi de titular el podrà efectuar el titular actual de l'expedient, el representant o el nou titular.

El canvi de representant només el podrà efectuar el titular actual de l'expedient.

Documentació

Canvi de titular:

Per efectuar la tramitació caldrà proporcionar les següents dades ens tots els casos:

 • Nom, cognoms o raó social, número del document d'identificació (NIF, NIE, Passaport, CIF), telèfon mòbil i un correu electrònic del nou titular.

En cas que el titular sigui propietari serà necessari aportar:

 • Documentació acreditativa de la transmissió de la propietat (Per exemple: compravenda, herència, donació...)

En cas que el titular no sigui propietari serà necessari aportar:

 • Documentació acreditativa de la representació que el faculta a actuar com a titular/promotor (Per exemple: acta de nomenament, contracte...)

Canvi de representant:

Per efectuar la tramitació caldrà proporcionar les següents dades ens tots els casos:

 • Nom, cognoms, número del document d'identificació (NIF, NIE, Passaport), telèfon mòbil i un correu electrònic del nou representant.

Serà necessari aportar:

 • Documentació acreditativa del canvi de representant (Per exemple: acta de nomenament, contracte, declaració...)
Dates

Es pot realitzar el tràmit de canvi de titular o de representant sempre que s’estigui dins de termini. Aquest termini serà fins la data límit de finalització de les obres. Cal tenir en compte que la data límit de finalització s’amplia amb les pròrrogues.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 05 / 2019