Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Modificació de la consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

El tràmit permet, abans de tramitar l'expedient d'obres (comunicat d’obres menors, llicència d’obres majors o actuacions d'urgència) o d'instal·lacions de radiocomunicació, modificar algunes de les dades introduïdes a la consulta prèvia.

Podeu recuperar la consulta inicial per saber el tipus d’expedient d’obres que heu de sol·licitar i modificar les dades següents:

 • Dades del sol·licitant i/o representant: número de document identificatiu (NIF, CIF, NIE, Passaport), nom, telèfon, e-mail, adreça.
 • Dades del propietari: número de document identificatiu (NIF, CIF, NIE, Passaport), nom.
 • Dades econòmiques: import del pressupost d'execució material i bonificació.  
 • Afegir si es tracta d’una legalització d'una obra ja realitzada.
 • Afegir si existeix el deure legal de reallotjament provisional i de retorn dels llogaters afectats per les obres.

En el moment de formalitzar la sol·licitud d'expedient d'obres es podran modificar les següents dades:

 • Si existeix el deure legal de reallotjament provisional i de retorn dels llogaters afectats per les obres.
 • Dades econòmiques.

En cas que vulgueu modificar l’emplaçament de l’obra o les actuacions a realitzar, caldrà que feu una nova Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu recuperar una consulta per a la tramitació d'un expedient d'obres (assabentat d'instal·lacions de radiocomunicacions, comunicat, llicència o actuació d'urgència) prèviament efectuada i modificar-ne les dades.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I després...

Imprimiu, o deseu en el vostre ordinador, el resultat de la consulta amb les modificacions incorporades.

Aquest document, que conserva el número identificador de la consulta inicial, serà imprescindible per demanar els informes previs (informe urbanístic i/o informe d'idoneïtat tècnica), així com per tramitar l'expedient d'obres.

Tingueu a mà
 • Document d'identificació (NIF,CIF) amb el que es va efectuar el tràmit "Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres"
 • Número Identificador de la consulta
 • És el número format per dues parts (vuit xifres, un guió i dues xifres (xxxxxxxx-xx)) que figura a la part superior dreta del full informatiu de la consulta, obtingut al finalitzar el tràmit de "Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres".

Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació

Per fer la modificació de la consulta no cal aportar documentació.

Dates

La modificació es pot realitzar durant els 6 mesos posteriors a la data en què va efectuar la consulta previa. Passat aquest termini, la consulta efectuada ja no tindrà validesa i per tant no es podrà modificar.

Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  24 / 04 / 2019