Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís d'ocupació de l'espai públic per a l'estacionament de vehicles o altres elements de treball

Tots els vehicles, grups electrògens o altres elements que, amb motiu de tasques de càrrega i descàrrega o d'altres treballs, hagin d'ocupar-ne la calçada, com a màxim durant un dia, han de comptar amb un permís per estacionar a la via pública.

És important tenir en compte que abans de sol·licitar el permís d'ocupació de l'espai públic és necessari que efectueu  l'autoliquidació de taxes per a la tramitació de sol·licituds d'ocupació de la via pública (OVP) i realitzeu el seu pagament.

Atenció

Actualment aquest tràmit només pot fer pel canal internet, sense certificat digital, i el poden realitzar tant persones físiques com persones jurídiques.

Com tramitar

Internet
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Abans de sol·licitar el permís d'ocupació de l'espai públic és necessari que efectueu  l'autoliquidació de taxes per a la tramitació de sol·licituds d'ocupació de la via pública (OVP) i realitzeu el seu pagament.

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenant el formulari, adjuntant la documentació necessària i presentar la sol·licitud.

Un cop presentada i fins que l'Ajuntament no hagi resolt la concessió o denegació del permís, podeu enviar els arxius corresponents a la documentació necessària per al tràmit, si no ho vau fer en presentar la sol·licitud.

A més, podeu demanar que s'anul·li la sol·licitud presentada per internet (un cop concedit el permís o dins el termini de resolució), sempre que restin com a mínim 24 hores per a l'inici de l'ocupació. D'aquesta manera el tràmit quedarà sense cap efecte.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Seleccioneu una opció

  Sol·licitud del permís: per a tramitar la sol·licitud del permís i adjuntar documentació.

  Adjuntar documents: per enviar arxius de documentació justificativa, si no ho vau fer en presentar la sol·licitud per internet.

  Petició d'anul·lació: per demanar l'anul·lació d'una sol·licitud demanada per internet

 2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

  Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit i confirmeu les dades.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

I després...

Un cop concedit el permís el rebreu per correu electrònic. En cas contrari, rebreu la resolució corresponent.

Qui ho pot demanar?

L'empresa encarregada de la realització dels treballs o la persona destinatària.

Documentació

En cas de persona física cal aportar còpia de la documentació següent:

 • DNI/NIE del peticionari.
 • Còpia del comprovant de l'autoliquidació pagada o, si s'escau, còpia del document acreditatiu de què la petició prové d'una administració pública per a justificar l'exempció /no subjecció al pagament de la taxa.

En cas de persona jurídica caldrà aportar còpia de la documentació següent:

 • NIF de l'empresa.
 • DNI/NIE de la persona autoritzada.
 • Escriptura de poders.
 • Còpia del comprovant de l'autoliquidació pagada o, si s'escau, còpia del document acreditatiu de què la petició prové d'una administració pública per a justificar l'exempció /no subjecció al pagament de la taxa.

El dia dels treballs s'ha de tenir a mà la documentació del vehicle.

Dates

S'ha de sol·licitar el permís amb una antelació mínima de 5 dies feiners (de dilluns a divendres).

L'autorització és vàlida mentre durin els treballs a la via pública.

Preu

  -Autoliquidació de taxa per tramitació de permís d’ocupació d’espai públic (Ordenança Fiscal núm. 3.1):

  Aquesta taxa, d’import 38,36 euros, és d’aplicació en el moment que una persona física o jurídica sol·licita el tràmit d’ocupació de la via pública.

  En cas d’anul·lació o denegació de la sol·licitud, l’import de l’autoliquidació pagada no serà retornat.

  -Taxa per ocupació de la via publica (Ordenança Fiscal núm. 3.10):

  S’aplicarà la fórmula de quota tributària que s’indica a l’article 7è de l’ordenança. El preu variarà segons la superfície ocupada, el temps d’ocupació i els coeficients correctors que s’apliquin.

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019