Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Presentació d'al·legacions, recursos i/o documentació a un expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o recursos a notificacions o resolucions d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació i aportar documentació per esmenar deficiències o per modificar un projecte d'obres.

Podeu aportar documentació per:

 • Presentar al·legacions a les deficiències notificades pels tècnics
 • Presentar un recurs a una resolució
 • Presentar separates del projecte (en el cas de tramitació de llicència per fases)
 • Resoldre deficiències prèviament notificades per part dels tècnics
 • Sol·licitar modificacions de projecte, excepte pressupost
 • Comunicar la renúncia del tècnic a la direcció d'obra
 • Comunicar l'inici o el final de les obres realitzades

Per presentar al·legacions a  expedients de denúncies i inspecció heu de seguir el procediment detallat en el tràmit Expedients de denúncia i inspecció: al·legacions, ampliació terminis, aportació de documents...

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Expedients de comunicats immediats o diferits: Podeu presentar al·legacions, recursos a notificacions o resolucions d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació i/o aportar documentació per esmenar deficiències o per modificar un projecte d'obres.

Expedients de llicència d'obra major: caldrà fer el tràmit de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

  Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  Signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Imprimiu el justificant de registre del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o deseu-lo en el vostre ordinador.
 • La documentació presentada s'inclourà a l'expedient per a la seva revisió i posterior resolució.
Tingueu a mà
 • Número d'expedient del comunicat d'obres
 • Es troba en el document d'admissió de la comunicació.

Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o representant autoritzat.

Cal tenir en compte que, en cas que la Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat) hagi estat telemàtica, serà imprescindible fer aquest tràmit amb el mateix certificat digital.

Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  21 / 11 / 2018