Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'Inserció Social de Famílies Rom no Autòctones amb Infants a Càrrec

Servei d’inserció social de l’Ajuntament de Barcelona  per a famílies rom (SISFA rom) amb infants a càrrec, que ofereix atenció social a l’espai públic, primera acollida i seguiment social (educatiu, mèdic i pediàtric, formatiu i laboral).

El servei s'adreça a millorar les condicions de vida de les famílies gitanes de qualsevol origen amb infants a càrrec, que viuen en assentaments o qualsevol tipus d'infrahabitatge a la ciutat de Barcelona.

Els objectius del servei són:

  • Aconseguir que el màxim de famílies trobin alternatives d’inserció social i laboral que els permetin canviar d’estil de vida i obtenir estabilitat.
  • Garantir l’escolarització i el seguiment mèdic i pediàtric dels infants en edat escolar.
  • Fomentar el seguiment d’itineraris formatius i laborals dels adults per a la cerca d’ingressos estables que els permetin cobrir les necessitats bàsiques.
  • Vetllar per la convivència i la cohesió social a l’entorn dels assentaments a través del treball social amb les famílies a l’espai públic.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Les famílies són  localitzades en algun dels assentaments o infrahabitatges de la ciutat.

Les famílies poden adreçar-se directament al servei.

Qui ho pot demanar?

Famílies gitanes amb infants al seu càrrec que visquin en assentaments o algun altre tipus d'infrahabitatge a la ciutat de Barcelona.

Documentació

És aconsellable portar la documentació de què es disposi, relacionada amb la gestió que es vulgui fer i un document identificatiu (DNI, NIE, Passaport...)                                                            

On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  30 / 10 / 2018