Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'assessorament sobre l'assetjament immobiliari

Servei gratuït d'informació i assessorament de caràcter legal adreçat a les persones que poden estar patint una possible situació d'assetjament immobiliari.

En funció de la situació analitzada, les Oficines de l'Habitatge poden proposar a la persona reclamant l'inici d'un procediment de mediació entre les parts per intentar resoldre el conflicte.

Les Oficines de l'Habitatge lideraran la coordinació dels diferents serveis que poden intervenir-hi per tal d'establir actuacions integrals per fer front a les situacions de presumpte assetjament immobiliari.

Segons la llei 18/2007 del dret a l'habitatge es considera assetjament immobiliari a tota actuació o omissió amb abús de dret que té l'objectiu de pertorbar la persona assetjada en l'ús pacífic del seu habitatge i crear-li un entorn hostil, ja sigui en l'aspecte material, en el personal o en el social, amb la finalitat última de forçar-la a adoptar una decisió no volguda sobre el dret que l'empara per ocupar l'habitatge. L'assetjament immobiliari constitueix discriminació. La negativa injustificada dels propietaris de l'habitatge a cobrar la renda del lloguer és indici d'assetjament immobiliari.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu ser assessorats sobre l'assetjament immobiliari.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Heu de sol·licitar cita prèvia per a l'oficina de l'habitatge que us correspongui, d'acord amb l'adreça objecte d'intervenció. Accediu al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona per escollir dia i hora.

Un cop revisada la documentació que aporti i explicat el cas al personal de l'oficina, si escau, allà mateix li donaran cita per al tècnic especialista corresponent.

Qui ho pot demanar?

Les persones que poden estar patint una possible situació d'assetjament immobiliari.

Documentaciˇ

Per rebre assessorament sobre assetjament immobiliari caldrà aportar la següent documentació:

  • Escrit resum del sol·licitant explicant la situació que està patint, on hi consti l'evolució de la situació i els fets que han o estan succeint.
  • Contracte de lloguer.
  • Els 3 darrers rebuts del lloguer.
  • Comunicacions propietat-llogater (escrits d'una i altra part que s'hagin adreçat entre ells, acreditació de comunicació fefaent d'aquestes comunicacions,...).
  • Si hi hagut procediments judicials, entre les parts, caldrà aportar una còpia.
  • Si es tracta d'augments de renda, documentació justificativa, si en disposa (factures, comunicats,...).
  • Si és per l'estat de l'edifici, fotografies i instàncies presentades a l'Ajuntament, si se'n disposa.
  • Altra documentació que es consideri.
On es pot fer?
Dates

En el moment en què es necessiti.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  03 / 04 / 2019