Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Variació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials

Les persones obligades al pagament d'aquest preu públic hauran de comunicar la variació en els casos següents:

 • canvi en la gestió de la recollida de residus,
 • canvi de l'adreça de l'activitat
 • variació de la superfície del local de l'activitat

Com tramitar

Presencialment
OAC
Institut Municipal Hisenda
Què podeu fer?

Podeu comunicar canvis que efectin al preu públic de recollida de residus comercials i industrials

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu comunicar qualsevol variació presentant una instància acompanyada de la documentació necessària en el registre de l'Institut Municipal d'Hisenda sense que calgui concertar cita prèvia.

Si preferiu estalviar-vos desplaçaments innecessaris podeu enviar la sol·licitud per correu postal, preferentment certificat, a l'Institut Municipal d'Hisenda.

I després...

 • Els canvis produiran efecte en l'exercici següent al de la seva comunicació.
Qui ho pot demanar?

Pot fer el tràmit la persona titular de l'activitat generadora de residus o la persona que la representi degudament autoritzada.

Documentació

Caldrà aportar la documentació següent:

Si vol comunicar la variació en la gestió de recollida de residus:

 1. Instància comunicant la variació en la gestió d'alguna fracció de residus
 2. Fotocòpia del contracte o certificat que acrediti la variació

Si vol comunicar un canvi d'adreça de l'activitat:

 1. Instància comunicant el canvi d'adreça.
 2. Fotocòpia del document de variació de l'IAE

Si vol comunicar un canvi de superfície del local:

 1. Instància comunicant el canvi de superfície del local
 2. Fotocòpia del document de variació de l'IAE
On es pot fer?
Dates
 • S'ha de comunicar en el termini d'un mes des de la data en què es va produir la variació.
 • Els efectes seran per a l'exercici següent.
Preu

  Tramit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  26 / 02 / 2019