Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Variació del preu públic de recollida de residus comercials i industrials

Les persones obligades al pagament d'aquest preu públic hauran de comunicar la variació en els casos següents:

 • canvi en la gestió de la recollida de residus,
 • canvi de l'adreça de l'activitat
 • variació de la superfície del local de l'activitat

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu comunicar canvis que efectin al preu públic de recollida de residus comercials i industrials

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

La tramitació a les oficines d'atenció ciutadana es realitzarà necessàriament amb cita prèvia, que podeu concertar accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita, adreceu-vos a l'oficina d'atenció ciutadana escollida amb la documentació que cal aportar per fer el tràmit.

Si preferiu estalviar-vos desplaçaments innecessaris podeu fer la tramesa per correu postal, preferentment certificat, a l'Institut Municipal d'Hisenda. 

I després...

 • Els canvis produiran efecte en l'exercici següent al de la seva comunicació.
Qui ho pot demanar?

Pot fer el tràmit la persona titular de l'activitat generadora de residus o la persona que la representi degudament autoritzada.

Documentació

Caldrà aportar la documentació següent:

Si vol comunicar la variació en la gestió de recollida de residus:

 1. Instància comunicant la variació en la gestió d'alguna fracció de residus
 2. Fotocòpia del contracte o certificat que acrediti la variació

Si vol comunicar un canvi d'adreça de l'activitat:

 1. Instància comunicant el canvi d'adreça.
 2. Fotocòpia del document de variació de l'IAE

Si vol comunicar un canvi de superfície del local:

 1. Instància comunicant el canvi de superfície del local
 2. Fotocòpia del document de variació de l'IAE
On es pot fer?
Dates
 • S'ha de comunicar en el termini d'un mes des de la data en què es va produir la variació.
 • Els efectes seran per a l'exercici següent.
Preu

  Tramit gratuït.

Organisme responsable