Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia d'activitats per incompliment horari de locals

Denúncia per incompliment dels horaris de locals i/o espectacles segons estableix l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives i al seu Reglament (DOGC 22 diciembre 2011).

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denunciar les molèsties que provoca l'incompliment horari de locals:

 

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà.

 

 

  • L'Ajuntament donarà curs a la denúncia.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin molestes pel incompliment horari de locals i espectacles.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molèsties que provoquen l'incompliment horari d'espectacles públics i activitats.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 04 / 2019