Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia d'instal·lacions que provoquen molèsties per olors, fums, vapors, bafs i gasos.

El tràmit permet denunciar les molèsties provocades per olors, fums, vapors, gasos i bafs d'activitats com són: bars, locals, indústries, restaurants, discoteques, etc.

Cal saber que:

  • En totes les instal·lacions regulades en l'ordenança general del medi ambient serà exigible que els gasos evacuats no pugin originar dipòsits apreciables de pols sobre parets o terres.
  • Els aparells de trituració, polvorització o qualsevol dispositiu que pugui produir pols, bafs, etc., han d'estar proveïts de dispositius de recollida que impedeixin que pugin dispersar-se en l'ambient, i no podran evacuar-se sense depuració prèvia als límits que fixa aquesta ordenança.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denúnciar les molèsties provocades per olors, fums, vapors, bafs i gasos de resturants, bars, indústries i locals.

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà.

  • L'Ajuntament li donarà curs a la denúncia.

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin molestes per un excés de contaminació ambiental

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molèsties provocades per olors, fums, vapors, bafs i gasos.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 05 / 2019