Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia per molèsties provocades per instal·lacions d'antenes i els seus elements auxiliars de connexió

El tràmit permet denunciar les molèsties ocasionades als veïns per antenes tant de recepció com d'emissió de programes de radiodifusió i televisió, radioafeccionats, radioenllaços i comunicacions privades i instal·lacions per a telefonia mòbil personal, sistemes de substitució de la xarxa cablejada i altres serveis de telefonia pública:

Cal saber que:

  • Estar prohibida la col·locació d'antenes sobre els paraments de façana, miradors i balconades. En cap cas poden sobresortir del tancament dels buits arquitectònics i han d'harmonitzar amb la solució del tancament en què s'ubiquin.
  • Les antenes no poden incorporar, en cap cas, llegendes o anagrames visibles de caràcter identificatiu ni publicitar.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denúnciar les molèsties que provoca una antena:

 

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana

 

 

  • L'Ajuntament li donarà curs a la seva denúncia.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin molestes per qualsevol incidència provocada per antenes o els seus elements auxiliars de connexió, tant si són de recepció com d'emissió d'ones electromagnètiques de radiodifusió, televisió, telecomunicacions, telecomandament, etc. i en qualsevol de les seves formes possibles: de filament, de pilar o torre, parabòliques, etc.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molèsties provocades per les antenes i els seus elements auxiliars de connexió.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 05 / 2019