Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia d'incidències amb activitats per manca de llicència o per llicència inadequada

El tràmit permet denunciar les molèsties ocasionades per activitats que no tenen llicència o que pot ser inadequada.

Cal saber que:

  • Activitat: És el conjunt d'operacions o tasques de caràcter industrial, comercial, professional o de serveis, que s'exerceixen o exploten en un centre o establiment.
  • Centre o establiment: Conjunt d'instal·lacions que s'ubiquen en un emplaçament determinat en els que s'exerceix o explota una o vàries activitats.

L'activitat a desenvolupar i que estan relacionades en els annexos de l'Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona i segons l'annex els correspon un tipus de procediment determinat per l'obtenció de l'autorització municipal:

  • L'annex III.3 i l'annex III.2 el procediment és de comunicació prèvia.
  • L'annex II els és d'aplicació el procediment de llicència ambiental municipal i de control ambiental.
  • L'annex I de l'ordenança resten sotmeses al procediment especial d'autorització ambiental municipal i de control ambiental.

Les altres autoritzacions o permisos que la legislació sectorial exigeixi per determinades activitats es sol·licitaran, tramitaran i resoldran conjuntament i simultàniament amb les relacionades anteriorment.

Qualsevol activitat o modificació de l'activitat restarà condicionada a l'obtenció de l'autorització municipal per desenvolupar-la.

Atenció

Si les molèsties ocasionades provenen d'un habitatge d'ús turístic ubicat a la ciutat de Barcelona, podeu comprovar si disposa de llicència accedint al web barcelona.cat/habitatgesturistics

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denunciar les molèsties que provoquen les activitats:

 

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

 

  • L'Ajuntament li donarà curs a la denúncia.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin pertorbades per activitats que no tinguin llicència o que la llicència sigui inadequada.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les activitats que no tenen llicència.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 05 / 2019