Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia per molèsties provocades per la convivència diària entre veïns pel soroll o sobreocupació de l'habitatge

El tràmit permet denunciar les molèsties provocades per la convivència diària entre els veïns.

Molèsties a causa de sorolls produïts pel veïnatge:

S’entén per soroll produït pel veïnatge el que prové de les activitats domèstiques, del funcionament dels electrodomèstics i dels aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o altres orígens assimilables.

L’annex II.7 de l’Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona, estableix 3 franges horàries que defineixen els valors límit d'immissió per un habitatge o ús residencial:

  Dia de 7 a 21 h Vespre de 21 a 23 h Nit de 23 a 7 h
Sala d'estar 35 dB 35 dB 30 dB
Dormitori 30 dB 30 dB 25 dB
Cuines i banys 40 dB 40 dB 30 dB

Cal tenir en compte que dins els habitatges no està permesa cap d’aquestes activitats ni d’altres necessàriament sorolloses (reparacions, canvi de materials, canvi de mobles...) que puguin pertorbar el descans veïnal des de les 21:00 de la nit fins a les 8:00 del matí següent.

Molèsties a causa de sobreocupació:

L'art. 41 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge diu que són situacions anòmales la sobreocupació d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges, tal i com defineix l'article 3.e.

L'esmentat article defineix l'habitatge sobreocupat com aquell en què s'allotgen un nombre excessiu de persones, en consideració als serveis de l'habitatge i als estàndards de superfície per persona fixats a Catalunya com a condicions d'habitabilitat.

Se n'exceptuen les unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu, si l'excés no comporta incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus amb l'entorn.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu denunciar les molèsties provocades per l'excés de soroll en habitatges, en el moment en que s'estiguin produint.

 

En cas de molèsties provocades per la sobreocupació en habitatges, caldrà fer la denúncia de forma presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per denunciar l'excés de soroll en habitatges heu de trucar a la Guàrdia Urbana.

I després...

La Guàrdia Urbana inspeccionarà el lloc denunciat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que se senti molesta en la convivència diària entre veïns.

Documentació

Per fer el tràmit serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molèsties provocades per la convivència diària entre veïns.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 04 / 2019