Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autorització per a la instal·lació d'enllumenat nadalenc

La instal·lació d'enllumenat nadalenc es fa, fonamentalment, per iniciativa de les associacions de veïns o comerciants, els quals contracten a una empresa instal·ladora el muntatge i la tramitació amb les companyies de subministrament de fluid elèctric.

Per fer aquesta instal·lació, cal demanar autorització municipal prèvia.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'autorització per a la instal·lació d'enllumenat nadalenc.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

  • Descarregueu-vos la sol·licitud i els impresos específics. Podeu accedir a aquests documents mitjançant els enllaços de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
  • Empleneu els impresos i signeu-los.
  • Lliureu la sol·licitud davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació necessària.

I després...

El tramitador us lliurarà el comprovant de registre del tràmit realitzat.

Posteriorment, l’Ajuntament verificarà la documentació i emetrà l’autorització corresponent o bé l’avís necessari per a la correcta tramitació de l’expedient.

Qui ho pot demanar?

Tots els particulars i entitats o associacions ciutadanes, tant comercials com veïnals, culturals o d'altra naturalesa poden sol·licitar autorització per instal·lar l'enllumenat ornamental amb subjecció a les disposicions vigents.

Documentació
On es pot fer?
Dates

El termini per resoldre per part de l’Ajuntament és de dos mesos. Passat aquest temps sense cap notificació es considerà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu negatiu.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  11 / 04 / 2019