Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

C˛pia del document per fer el pagament de multes i sancions imposades per l'Ajuntament de Barcelona

Obtenció d'una còpia del document necessari per poder pagar una multa imposada per l'Ajuntament de Barcelona, ja sigui dins del període voluntari de pagament o en l'executiu (amb recàrrec i, si s'escau, interessos).

Atenciˇ

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

En el cas de sancions per incompliment de les ordenances municipals (IO) caldrà efectuar la tramitació, necessariament, de manera presencial en una oficina d'atenció ciutadana.

Com tramitar

Internet
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Depenent de la tipologia de la multa o sanció us haureu d'adreçar a:

1. Si voleu obtenir còpia del document de pagament de multes per incompliment de les ordenances municipals (IO) imposades per l'Ajuntament us heu d'adreçar a qualsevol oficina d'atenció ciutadana.

2. Si voleu obtenir còpia del document de pagament de multes de trànsit (MU) imposades per l'Ajuntament, us podeu adreçar indistintament a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda.

3. Si voleu obtenir còpia del document de pagament d'altres tipus de multes imposades per l'Ajuntament, cal que us adreceu a l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació en les oficines d’atenció ciutadana és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita, adreceu-vos a la oficina escollida i proporcioneu les dades necessàries per generar la còpia del document de pagament.

I desprÚs...

Haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents:

  • Podeu efectuar el pagament en qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen en el dors del document lliurat.
  • Podeu efectuar el pagament mitjançant trucada gratuïta al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits.
  • Podeu efectuar el pagament a través dels Punts BCN - Quiosc de Tràmits i Serveis.
  • Podeu efectuar el pagament a través de l'App MobileID.
Qui ho pot demanar?

La persona titular de la multa o la persona que la representi degudament autoritzada.

Els representants legals (pares o tutors), en el cas de menors d'edat.

Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentaciˇ

Si sou la persona titular de la multa no cal aportar còpia de cap documentació (únicament haureu de mostrar la documentació original que acrediti la vostra identitat).

Si actueu en nom de la persona titular de la multa caldrà mostrar el document original que acrediti la identitat de la persona representant i aportar addicionalment:

  • Fotocòpia del document que acrediti la identitat de la persona titular del deute.
  • Autorització degudament signada per la persona titular del deute.

Si actueu en nom de la persona titular de la multa i aquest és un menor d'edat caldrà aportar:

  • Fotocòpia del llibre de família o del document original que acrediti la representació legal del menor.
  • Document original que acrediti la identitat de la persona que representa al menor.
On es pot fer?
Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  20 / 03 / 2019