Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Reclamació sobre les sol·licituds de valoració del grau de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

Reclamacions sobre les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades quan el motiu sigui:

 • L'incompliment de les dates legalment previstes per a l'inici de l'elaboració del Programa Individual d'Atenció (PIA) per part dels Serveis Socials Bàsics
 • La qualitat de la informació i de l'atenció rebuda per part dels professionals dels serveis municipals.
 • No poder gaudir de forma immediata dels serveis de la Cartera de Serveis de la Llei de Dependència de titularitat municipal.

Atenció

Quan la reclamació sigui per algun dels motius següents:

 • Grau i nivell
 • Queixes reclamant la primera / segona resolució o incidències d'errors en les mateixes
 • Qualsevol queixa relacionada amb la prestació: per desacord amb les quanties, amb les pensions o ajudes socials incompatibles o de naturalesa anàloga i que tenen a veure amb la normativa legal.
 • Qualsevol queixa en relació amb l'import rebut en el primer cobrament (o futurs) per no coincidir amb la quantia de l'acord signat.
 • Queixes per no poder gaudir de forma immediata de la cartera de serveis de titularitat pública de la Llei de Dependència.

Caldrà presentar recurs d'alçada davant la Generalitat de Catalunya. Consulteu el tràmit: Sol·licitud de revisió del grau de reconeixement de la situació de dependència.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu descarregar-vos la instància per fer la reclamació.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Presenteu la reclamació a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana quan el motiu de la reclamació sigui:

 • L' incompliment de les dates legalment previstes per a l'inici de l'elaboració del Programa Individual d'Atenció (PIA) per part dels Serveis Socials Bàsics
 • La qualitat de la informació i de l'atenció rebuda per part dels professionals dels serveis municipals.
 • No poder gaudir de forma immediata dels serveis de la Cartera de Serveis de la Llei de Dependència de titularitat municipal.

 Podeu descarregar aquí la instància.

Qui ho pot demanar?

Las persones que prèviament haguessin sol·licitat el reconeixement de la situació o grau de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades.

Documentació

Per formular la reclamació es presentarà la documentació següent:

 • Còpia de la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades
On es pot fer?
Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  22 / 10 / 2018