Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'acolliment familiar temporal. Servei de Famílies Col·laboradores

Servei que possibilita l'estada d'un nen o nena o adolescent de manera consensuada i durant un període de temps acordat en una família d'acollida quan la seva família o persona que té la guarda, no se'n pot fer càrrec de manera adient per una o varies situacions conjunturals: absència temporal, hospitalització, malaltia temporal, dificultat per conciliar la vida familia i laboral, sobrecàrrega per canvis interns a la família o etapa de cicle vital crítica que involucra als membres petits de la família i/o altres circumstàncies similars i que no disposen d'un suport familiar apte per aquesta funció.

Les famílies que duen a terme un acolliment reben orientació, seguiment i suport durant tot el temps que l'infant o adolescent està amb ells.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cal ser atès pels Serveis Socials d'Atenció Bàsica, un Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) o per algunes entitats socials que treballen amb aquest tipus de situacions. També es podrà fer la demanda directament i el servei haurà de valorar la idoneïtat i els serveis que cal implementar

Qui ho pot demanar?
  • Els Centres de serveis socials
  • Els equips d'Atenció a la Infància i adolescència
  • Serveis socials d'hospitals, de centres penitenciaris, de serveis d'Inserció Social (SIS) entre d'altres.
  • Familiars i/o persones compromeses en la vida comunitària de l'entorn més pròxim del/s infant/s a acollir.
  • Directament la persona o familia que es troba en la necessitat
  • S'adreça a infants i adolescents les famílies dels quals fan la demanda d'ajut per resoldre la dificultat d'atendre a l'infant o adolescent per la situació conjuntural determinada.                                          
Documentació
  • Informe de derivació.
On es pot fer?

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 10 / 2018