Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'acolliment d'urgència per a gent gran (SAUV)

Servei per atendre a persones grans que es troben en situació d'urgència social que requereix una actuació immediata, per oferir-los un acolliment temporal i atenció a les seves necessitats bàsiques (allotjament, alimentació, salut i higiene,..) mentre es troben els recursos més adients per a tractar la seva situació.

L'atenció es presta en el centre municipal que presta aquest servei o bé en places de residències de la ciutat concertades per cada cas concret. Un equip de professionals analitza la situació de la persona, i fa la tramitació de recursos, etc., per a trobar solucions de sortida a la situació.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Pot demanar el servei d'acolliment d'urgència per a gent gran (SAUV)

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia amb el telèfon de cita prèvia de Serveis Socials.

Adreceu-vos al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili amb cita prèvia.

Els professionals valoren individualment cada situació i determinen la viabilitat del servei.

Qui ho pot demanar?

El servei s'adreça a persones grans, majors de 65 anys (en casos excepcionals també entre els 60 i 65) que es troben en una situació social que requereix una atenció immediata, amb manca de suport de la família, o que aquesta no se'n pugui fer càrrec.

Ho pot demanar la persona interessada, la família que no pugui fer-se càrrec de la persona gran i també el veïnat i les xarxes de suport

Documentació

És aconsellable portar la documentació de què es disposi, relacionada amb la gestió que es vulgui fer i un document identificatiu (DNI, NIE, Passaport,...)

On es pot fer?

Preu

    La quota íntegra de la plaça residencial temporal del Servei d'Urgències a la Vellesa és el següent:

    •      53,14 euros/dia
    • 1.620,34 euros/mes
Organisme responsable
Darrera actualització  01 / 01 / 2019