Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Habitatges amb dret de superfície de l'Ajuntament de Barcelona

El dret de superfície és una modalitat que l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat per facilitar l'accés als habitatges de protecció oficial per garantir el dret d'accés a un habitatge, com a mínim per a tota la vida, a qui accedeixi a aquest.

Quan s'accedeix a un habitatge amb Dret a Superfície, es compra l'habitatge per 75 anys, encara que el sòl continua en mans de l'Administració. Un cop transcorregut aquest període, la propietat de l'habitatge passa a mans de l'Ajuntament.

En el moment d'adquirir l'habitatge en Dret de Superfície s'haurà de pagar l'entrada i l'IVA. Les quotes mensuals es paguen al llarg de 30 anys amb un préstec hipotecari (quotes similars a un lloguer protegit). Quan s'acaba l'amortització no hi ha més pagaments. Les quotes depenen de la superfície de l'habitatge (d'entre 40 i 88 m2) i dels ingressos del sol·licitant i aquests es revisen segons el tipus d'interès del Pla de l'Habitatge.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu optar a un habitatge amb dret de superfície.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per poder accedir-hi, cal inscriure's en el Registre de sol·licitants d'habitatge protegit de Barcelona, indicant l'opció corresponent, a través del telèfon d'informació i tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

I després...

Tots els habitatges primerament són adjudicats pel Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Barcelona, mitjançant els procediments d'adjudicació, tant per sorteig com per baremació.

D'acord amb el que estableix el reglament del Registre, un cop finalitzat el procediment d'adjudicació, i esgotats tant els llistats d'afavorits com els de reserva, els habitatges que queden vacants (és a dir, que no hagin estat adjudicats) passaran al promotor que farà la comercialització directament sempre que les persones que ho sol·licitin constin inscrites al Registre. Aquelles persones interessades en aquests habitatges hauran d'adreçar-se directament al promotor que correspongui a cada promoció:

Qui ho pot demanar?

Les persones individuals i unitats de convivència que compleixin els requisits que s'estableixen en el Reglament de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona.

On es pot fer?
Dates

Quan es fa una convocatòria d'adjudicació es publiquen al mateix temps les bases de la convocatòria i el llistat provisional de persones admeses per aquesta tipologia d'habitatge en base a la seva inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció de Barcelona.

Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 04 / 2019