Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia per molèsties provocades per mal estat d'edificis

El tràmit permet denunciar les molèsties ocasionades per edificis en mal estat. Cal saber que el mal estat de l'edifici pot ser a l'interior (escala, habitatges, etc.) o a l'exterior (façana, mitgera, coberta, teulada, etc.)

  • Si els edificis tenen esquerdes o fissures, segons la llei d'Urbanisme seran responsables les persones físiques o jurídiques propietàries que tenen el deure de conservació i rehabilitació.
  • Si el mal estat de l'edifici està ocasionat per obres, segons la llei d'Urbanisme (LU) seran responsables les persones físiques o jurídiques que amb les seves conductes incorrin o provoquin el desperfecte.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denunciar les molèsties per mal estat d'un edifici.

 

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

 

  • L'Ajuntament li donarà curs a la seva denúncia.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin pertorbades per les molèsties provocades pel mal estat d'un edifici.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molèsties provocades per un edifici en mal estat.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 04 / 2019