Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia per molèsties provocades per terrasses o vetlladors a l'espai públic

El tràmit permet denunciar les molèsties ocasionades per les terrasses a l'espai públic.

Cal saber que:

 • Tenen la consideració de terrasses els espais de domini públic, degudament senyalitzats, on s'ubiquen taules, cadires i para-sols per a ús públic. Es poden instal·lar sempre que la vorera o l'espai on s'hagin de situar tingui 5 metres d'amplada.
 • Per poder disposar d'una terrassa s'ha de sol·licitar la corresponent llicència d'ocupació de la via pública. si es concedeix s'envia al titular una cèdula on s'indica les taules, cadires, horari i temporada.
 • No es poden col·locar dispositius acústics externs, com megafonia i similars.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denunciar les molèsties que provoquen les terrasses:

 

 • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

 

 • L'Ajuntament li donarà curs al fet denunciat.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin pertorbades per les molèsties provocades per les terrasses, com són:

 • Soroll, cants o crits.
 • Incompliment horari
 • Venda productes no autoritzats
 • Excés d'ocupació de la vorera o espai públic
 • Manca de cèdula de la terrassa
 • Ocupació de l'espai públic sense llicència
 • Publicitat a la terrassa

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

 • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.

 

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molèsties que provoquen les terrasses situades a l'espai públic.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 05 / 2019