Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia per molèsties provocades per mal estat d'un solar.

El tràmit permet denunciar les molèsties ocasionades als veïns per solars sense tancar o amb una tanca en mal estat on s'acumula la brutícia o altres elements.

Cal saber que la tanca d'un solar ha de complir:

  • Tenir una alçada com a màxim de 2,5 m en tot el perímetre.
  • Estar bastida en fàbrica de maó o similar, amb acabat esquerdat i pintat de colors terrers.
  • Si la tanca impossibilita la visió d'elements d'interès paisatgístic ha de permetre la percepció d'aquestes vistes, i s'accepten tancaments prefabricats constituïts per xarxes electrosoldades.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per denunciar les molèsties que provoca un solar:

 

  • Anar a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

 

 

  • L'Ajuntament donarà curs a la denúncia.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones que se sentin molestes per un solar que estigui en males condicions i necessiti neteja, desinfecció, desratització, etc.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les molèsties que provoca un solar.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 05 / 2019