Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajut a les persones aturades en les quotes dels centres cívics i instal·lacions esportives municipals

Ajuda de l'Ajuntament de Barcelona adreçada a les persones en situació d'atur per bonificar en un 50% el preu de la inscripció i de les quotes d'abonament de les instal·lacions esportives municipals, així com de les quotes d'inscripció de tallers realitzats en centres cívics.

Per mantenir l'ajut s'estableixen uns mínims d'assistència, que es comprovaran trimestralment: un 80% de les sessions dels tallers i una mitjana de quatre cops al més a les instal·lacions esportives. Cas de no acomplir-se, l'ajut es deixarà sense efecte.

Hi haurà un nombre màxim de places becades a cada centre esportiu municipal.

Una mateixa persona no es podrà inscriure en més d'un equipament esportiu i no podrà realitzar més d'un taller al mateix temps.

Per comunicar la pèrdua de la condició d'aturat/da caldrà presentar una instància en qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana dels districtes adreçada a la Gerència d'Educació, Cultura i Benestar, indicant:

 • Dades personals
 • Centre en el qual s'havia fet la inscripció
 • Data a partir de la qual deixa d'estar a l'atur

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar la bonificació de la quota.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • Aneu al centre escollit amb la documentació per fer la inscripció.  

Qui ho pot demanar?

Persones en situació d'atur.

Documentació
 • Volant d'empadronament a la ciutat de Barcelona. 
 • Informe de vida Laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Cal demanar-ho per internet accedint al web de la Seguretat Social.
 • Declaració responsable de compromís de comunicació de la pèrdua de la  condició d'aturat/da, autorització de comprovació de les dades laborals (Aquest document el faciliten en el Centre Cívic o Instal·lació esportiva  corresponent).
 • Dades bancàries per domiciliar la part de la quota que assumeix el beneficiari de l'ajut.
Dates

Centres cívics:

 • Dins del període d'inscripcions del curs escollit.
 • Només es podran matricular amb bonificació a un curs o taller per trimestre.

Instal·lacions esportives:

 • Mentre hi hagi places bonificades.
Preu

  Bonificació del 50% de la quota.

Organisme responsable
Darrera actualització  12 / 03 / 2019