Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei de Monitoratge Intelˇligent del Moviment per a l'Autonomia amb Localitzaciķ (MIMAL)

El MIMAL és un dispositiu amb un sistema de geolocalització que permet conèixer el posicionament geogràfic de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat així com, l’activació d’alerta i comunicació en situació d’emergència per part de les persones usuàries.

L’objectiu és afavorir l’autonomia personal i oferir seguretat fora del domicili, tant a la persona usuària com a les persones cuidadores, les 24 hores, els 365 dies de l'any.

Cal saber que, per accedir a aquest servei la persona ha d'estar donada d'alta al Servei de Teleassistència de l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Quč podeu fer?

La sol·licitud es realitza des de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de referència, des d’on es valorarà la idoneïtat del servei.

La documentació que caldrà aportar varia en funció de si la persona ja és usuària del servei de teleassistència municipal o encara no ho és. En aquest darrer cas caldrà donar-se d'alta en el servei de teleassistència municipal i demanar ambdues prestacions de manera conjunta.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

Indistintament, persones usuàries o no usuàries del servei de teleassistència, haureu d'adreçar-vos a l'Àrea Bàsica de Salut que us correspongui, amb la documentació necessària, per tal de fer la sol·licitud.

I després...

 • Els professionals de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) faran una valoració sobre la idoneïtat del futur usuari del servei MIMAL.
 • Si la valoració és positiva es tramitarà la sol·licitud a l’empresa responsable del servei i aquesta es posarà en contacte amb la persona sol·licitant.
Qui ho pot demanar?

Per accedir al servei cal complir els requisits següents:

 • Persones empadronades a la ciutat de Barcelona i usuàries del Servei de Teleassistència.
 • És imprescindible comptar amb un familiar o persona de referència.

Poden demanar el servei:

 • Persones que pateixen els primers estadis lleus o moderats de les malalties relacionades amb deteriorament cognitiu, com ara l'Alzheimer (entre d’altres) per si mateixes o mitjançant familiar o persona de referència que faci la petició.
Documentaciķ

Persones usuàries del Servei de Teleassistència:

 • Prescripció del MIMAL per part del professional de l'ABS de referència on valora que la persona que demana el servei en pot fer un bon ús.

Persones no usuàries del Servei de Teleassistència:

Caldrà donar-se d'alta en el servei de teleassistència municipal i demanar ambdues prestacions de manera conjunta.

 • Consulteu la documentació que heu de presentar accedint al tràmit Servei de Teleassistència de l'Ajuntament de Barcelona. És important tenir en compte que l'informe mèdic emès pel professional de l’ABS de referència haurà de prescriure el MIMAL de manera específica.
On es pot fer?

Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Gratuït.

   

Organisme responsable
Trāmits relacionats
Darrera actualitzaciķ  29 / 05 / 2018