Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei de localitzador personal

El LOPE (localitzador personal) és un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat

La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i del GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits) que té incorporat el dispositiu, és possible localitzar de manera permanent a la persona usuària i detectar situacions que podrien ser potencialment perilloses per aquesta, en relació a la seva posició geogràfica.

Com tramitar

Presencialment
Quč podeu fer?

Podeu adreçar-vos a l'Àrea Bàsica de Salut que us correspongui per fer la sol·licitud.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

Cal adreçar-se a l'Àrea Bàsica de Salut (ambulatori) que correspongui per fer la sol·licitud, i des d'on es valorarà la idoneïtat del servei.

En un termini aproximat de set dies,després de rebre l'informe de l'Àrea Bàsica de Salut,  l'Ajuntament enviarà una carta al sol·licitant per informar-lo de la modalitat de servei que li correspon, gratuïta o subvencionada.

Qui ho pot demanar?
 • Persones que pateixen els primers estadis lleus o moderats de les malalties relacionades amb deteriorament cognitiu, com ara l'Alzheimer (entre d’altres) i que tenen dificultats econòmiques per poder accedir al servei a nivell privat.
 • Per tal de poder accedir al servei, és imprescindible comptar amb un familiar o persona de referència.
Documentaciķ
 • Imprès de sol·licitud
 • Informe mèdic
 • Fotocòpia del DNI

 

On es pot fer?

Preu

  Segons la modalitat:

  Gratuït:

  • Per a persones amb ingressos inferiors als 850 euros al mes (sense cònjuge a càrrec) i inferiors a 1.500 euros (amb cònjuge a càrrec), l'Ajuntament de Barcelona facilitarà un ajut econòmic per un import fins a la totalitat del cost del servei.

  *Es considera cònjuge a càrrec quan aquest té uns ingressos inferiors a 790 euros mensuals.

  Subvencionat:

  • Per a les persones sense cònjuge a càrrec i uns ingressos compresos entre els 850 i 1.100 euros al mes, i per a les persones amb cònjuge a càrrec i uns ingressos entre 1.500 i 1.700 euros al mes.

  En aquest cas el preu és:

  • Dipòsit terminal: 0 euros 
  • Alta al sistema: 15 euros    
  • Servei mensual: 17:30 euros  

  Les persones amb uns ingressos superiors als 1.100 euros  al mes (sense cònjuge a càrrec) i 1.700 euros al mes (amb cònjuge a càrrec) queden excloses de la subvenció i dels ajuts i hauran de pagar el 100% del cost.           

Organisme responsable
Darrera actualitzaciķ  01 / 06 / 2017