Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Targeta de transport p˙blic T-16 per als nens i nenes de fora de Barcelona

Obtenció de la Targeta T-16 de transport públic per als nens i nenes que no són de Barcelona ciutat.

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i les nenes amb edats compreses entre els 4 anys i fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys que els permet fer, de forma gratuïta, un nombre il·limitat de de viatges a la xarxa de transport públic i dins de la zona del sistema tarifari integrat del municipi on tingui la residència el titular de la targeta.

La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport, que cal validar a cada viatge i només el pot fer servir el nen o la nena que en sigui titular.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

Pels residents als municipis de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, gestiona i emet la targeta l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El procediment és el següent:

 • Sol·licitar els fulls de sol·licitud a les oficines dels ajuntaments corresponents o descarregar-los des del web de l'AMB, també es pot emplenar la sol·licitud i enviar la documentació des del web de l'AMB: www.ambmobilitat.cat
 • Cal emplenar els fulls de sol·licitud amb les dades corresponents (els tres fulls) i signar-los.
 • Fer el pagament a qualsevol oficina de Catalunya Caixa.
 • Introduir en el sobre de resposta l'exemplar per a l'administració del full de sol·licitud segellat per l'entitat bancària i una fotocòpia, a dues cares, del DNI/NIE/passaport del nen o la nena.
 • Enviar el sobre per correu.
 • Si no es disposa de sobre de resposta, enviar-ho a l'adreça de l'AMB:

-Targeta T-16 Apartat de Correus FD número 5 08080 Barcelona.

Qui ho pot demanar?

La Targeta s'adreça als nens i nenes d'entre 4 i  15 anys inclosos.

És indispensable que el nen o la nena disposin de DNI, NIE o passaport.

L'ha de sol·licitar el pare, la mare o el tutor del nen o nena titular de la targeta.

Documentaciˇ

La documentació que caldrà presentar és la següent:

 • Sol·licitud targeta T-16 (tres fulls): Full de sol·licitud (exemplar per l'administració), certificat de pagament de la sol·licitud (exemplar per al sol·licitant i comprovant per l'entitat col·laboradora 
 • Fotocòpia a dues cares del DNI/NIE/passaport vigent del nen o la nena titular de la targeta o fotocòpia del llibre de família de les pàgines on surten els titulars del llibre i del nen o nena,
On es pot fer?
Dates

Termini de validesa: Amb independència de la data de tramitació, el període mínim de validesa de la primera edició de la targeta T16 és de 2 anys. La renovació es farà coincidir amb l'aniversari del nen o nena. En el cas que el nen o la nena compleixi 16 anys, serà vàlida fins el 31 de desembre del any en què els faci.

Renovació: La renovació serà cada dos anys, fins els 15 anys inclosos.

El període de validesa de la targeta es farà coincidir amb l'aniversari del nen o nena. La targeta nova es lliurarà en el moment de caducitat de l'antiga i la seva validesa s'allargarà fins l'aniversari de l'any en que calgui renovar-la.

Preu

  Targeta T-16: 35 euros.

  El pagament és en concepte de gestió i tramitació de la targeta.

  La renovació es farà d'ofici i és gratuïta.

Organisme responsable