Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat de legalitat d'una construcció o habitatge

El certificat de legalitat certifica que existeix una llicencia l'obra major que ampara el que es vol demanar. Normalment es demana per poder modificar la inscripció en el Registre de la Propietat.

Cal tenir en compte que:

  • En una sol·licitud es pot incloure un o més habitatges d'una mateixa finca i, en aquest cas només es fa un certificat.
  • Si es tracta de finques diferents, encara que el sol·licitant sigui el mateix, s'ha de demanar un certificat per cada finca.

Atenció

Segons el Decret d'habitabilitat 141/2012 de 30 d'octubre de 2012 no és necessari demostrar la legalitat per obtenir la cèdula d'habitabilitat, per tant no cal sol·licitar un certificat de legalitat per obtenir-la.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

  1. Empleneu el formulari.

  2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

  3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

  • Posteriorment, el departament gestor, contactarà amb el sol·licitant perquè passi a recollir l'informe i la liquidació corresponent de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.
Qui ho pot demanar?

La persona propietària

Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

  • Llicència d'obres de construcció de l'immoble
Dates

El certificat es lliura en un termini màxim de 6 mesos.

Preu
    • 105,00 euros 
Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019