Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat de legalitat d'una construcció o habitatge

El certificat de legalitat certifica que existeix una llicencia l'obra major que ampara el que es vol demanar. Normalment es demana per poder modificar la inscripció en el Registre de la Propietat.

Cal tenir en compte que:

  • En una sol·licitud es pot incloure un o més habitatges d'una mateixa finca i, en aquest cas només es fa un certificat.
  • Si es tracta de finques diferents, encara que el sol·licitant sigui el mateix, s'ha de demanar un certificat per cada finca.

Atenció

Segons el Decret d'habitabilitat 141/2012 de 30 d'octubre de 2012 no és necessari demostrar la legalitat per obtenir la cèdula d'habitabilitat, per tant no cal sol·licitar un certificat de legalitat per obtenir-la.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar un certificat de legalitat d'una construcció o habitatge.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

  • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.
  • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i demaneu una instància. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquest enllaç.
  • Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

  • Posteriorment, el departament gestor, contactarà amb el sol·licitant perquè passi a recollir l'informe i la liquidació corresponent de la taxa per la prestació de serveis urbanístics.
Qui ho pot demanar?

El propietari o persona autoritzada.

Documentació
  • Llicència d'obres majors de l'immoble.
On es pot fer?
Dates

El certificat es lliura en un termini màxim de 6 mesos des de la data de sol·licitud.

Preu
    • 105,00 euros 
Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018